Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Majerová, Marie, 1882-1967:
Siréna


Majerová: Siréna, 1949 Melantrich, Praha 1949       Edice: Pramen dobré četby

Rozsah: 441, [3] s.    Formát: 22,0x15,0
Popis: Vázaná, obálka potrhaná, dobrý stav. (90%)

Cena: 40 Kč

Anotace:
Román líčí, jak zapadlé venkovské Kladensko se stává objevem uhlí a budováním moderních železářských pecí průmyslovým centrem. Vpád průmyslové výroby neproměňuje pouze tvářnost zalesněného kraje lesů, ale i ráz a rozvrstvení obyvatel: z chalupníčků, podruhů, drvoštěpů jsou námezdní dělníci. Poddanství vůči vrchnosti je vystřídáno rostoucím třídním uvědoměním, procitajícím pocitem solidarity, odporem proti bezpráví. Průběh tohoto procesu autorka vývojově ztypisovala na osudech čtyř generací Hudců. Jejich praotec, původně uhlíř a hutník, přišel na Kladno v jeho průmyslových počátcích, doufaje tu uplatnit své nadání vynálezce; ale přesvědčil se, že kapitalistickému režimu je technický pokrok pouze věcí zisku. Jeho syn, zvaný Pepek-frajer, je lehkomyslný nejen po matce, ale i z ovzduší průmyslové konjunktury, která ukolébává dělníky, zatím co podnikatelé utužují svou moc nad nimi. Teprve třetí Hudec zplna okouší dělnické bídy: v jeho postavě autorka ztělesnila úděl dělníka v kapitalistickém otroctví, trpícího nezaměstnaností, ale podílejícího se již živě na počátcích dělnického hnutí, dělnických stávkách a bojích. Čtvrtá generace Hudců za 1. světové války, kdy se román uzavírá, teprve nastupuje ... .


 
  Prodáno