Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Adlerová-Kudělková, Alena, 1922:
České užité umění 1918-1938


Adlerová-Kudělková: České užité umění 1918-1938, 1983 Odeon, Praha 1983       Edice: Užité umění

Rozsah: 262, [2] s.    Formát: 26,6x20,6
Popis: Vázaná, na předsádce věnování bez souvislosti, jinak dobrý stav. (94%)

Nakladatelské údaje:Anotace:
Již od secese se užité umění programově podílí na formování životního stylu a uměleckého názoru své doby. Ve dvacátých a třicátých letech našeho století nabylo jeho poslání - v dílech teoretiků i v praxi - ještě výraznější podoby. Pro tato léta je v našich zemích příznačně ostré názorové tříbení, pohyb od nacionálně zaměřeného dekorativismu, jenž se po vzniku samostatného státu stal téměř oficiálním stylem, k internacionálně orientovanému funkcionalismu i jejich vyrovnávání v tvorbě jednotlivých umělců. Tehdy poprvé se v širším měřítku kladly a řešily některé otázky, jež jsou pro nás dodnes aktuální, např. problémy kolektivního bydlení, zařízení bytových interiérů z hlediska účelnosti, estetické působivosti i nízkých pořizovacích nákladů, tvarování průmyslových výrobků, vztahu dekoru a užitné funkce, tj. zejména problémy plynoucí z oscilace umění mezi dvěma základními rysy moderní doby: masovostí a individuálností. Práce Aleny Adlerové podává souhrnný obraz našeho užitého umění v meziválečném dvacetiletí, hodnotí přínos jednotlivých osobností, F. Kysely, P. Janáka, M. Teinitzerové, J. Horejce, L. Sutnara, J. Čapka, A. Kybala, L. Smrčkové a mnoha dalších, i institucí, jako byl Svaz čs. díla, Krásná jizba Družstevní práce, Spojené uměleckoprůmyslové závody apod., ukazuje význam celého období pro dnešek, poskytuje nové a odhaluje zasuté poznatky o této pozoruhodné i rozporuplné době. Vlastní text doplňují medailóny významných tvůrců a institucí a rozsáhlý bibliografický přehled, takže kniha zároveň plní úlohu malého slovníku. Bohatý obrazový materiál (220 barevných a černobílých reprodukcí) přispívá k vytvoření názorné představy o úrovni tehdejší uměleckořemeslné a strojové výroby i individuální tvorby, o rozvoji jednotlivých oborů i o invenci a uměleckém cítění návrhářů a tvůrců. Kniha vychází jako úvodní svazek edice Užité umění. Je jako celá edice určena širší čtenářské obci, zároveň však poskytuje mnoho cenného materiálu odborníkům a sběratelům. [obálka Odeon 1983]


Obsah:Cena: 350 Kč

Prodáno