Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Leichner, Georg:
Hrdinný Eskymák


Leichner: Hrdinný Eskymák, 1945 Dělnické nakladatelství, Praha 1945

Rozsah: 166, [3] s., [15] s. fot. příl.    Formát: 21,7x14,4
Popis: Brožovaná, volné listy, dobrý stav. (90%)

Nakladatelské údaje:Anotace:
Předmluva V dlouhých osamělých hodinách procestoval jsem Kanadu. Člověk se cítí téměř ztracen v jejích obrovských rozměrech; s pohnutím a s bázlivou úctou pohlíží na nové formy života, jichž nechápe. Bohatství všeho, co tam vidí a prožívá, působí naň skoro tísnivě. Ale za tím, co vidí, tuší zvláštní život, novou, těžko pochopitelnou duši. A v prvních týdnech svého tamějšího pobytu cítí se překonán bohatstvím úchvatných dojmů. Aby člověk pronikl do této nesmírné země a vycítil její rytmus, musí se vzdáti své osobnosti, pohřížiti se do cizího okolí a prožívati všecko v této zemi tak, jak to prožívá doma. Uplynuly dni, uplynuly týdny. Životní rytmus této země se přenesl zvolna na mne, a čím více mě poutalo všechno nové v této zemi, tím více jsem se zamilovával do obrovské a krásné Kanady. Prošel jsem ji křížem krážem od jihu na sever, od východu na západ. Navštivil jsem přes padesát měst a osad, velké lesy mi šuměly nad hlavou a vítaly mě vody dvou oceánů. Šel jsem po stopách těch, kteří obývali v této zemi, dokud jí "bílý muž" nevnutil svou kulturu, až jsem jednoho dne pocítil v sobě touhu vrátit se sám k sobě.- A tak jsem se vrátil do své vlasti, chtěje žíti rytmem, jímž proudí má krev. A zde nabyl "Hrdinný Eskymák" určitých rysů ve formě vypravování o statečném životě a hrdinské smrti obyvatelů severu a o jejich hlubokém spětí se všemocnou přírodou, která je oblklopuje. - Eskymáci, jež právem můžeme pokládati za praobyvatele Kanady, stejně jako Indiány, bydlí kromě v Grónsku a na Alasce také na územích severovýchodní Ameriky. Počtem jsou mnohem slabší než Indiáni. Není dosud bezpečně zjištěno, kolik jich je, neboť sčítání v nejodlehlejších "osadách" nebylo lze provésti. Podle posledních odhadů není jich více než 6.000. Autor. V Lipsku na jaře 1933.


Cena: 60 Kč

Koupit