Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Svoboda, Emil, 1878-1948:
Lidé a skutky


Svoboda: Lidé a skutky, 1945 Edvard Fastr, Praha 1945       Edice: Nový život

Rozsah: 158, [3] s.    Formát: 21,2x14,2
Popis: Vázaná, bez obálky, velmi dobrý stav. (90%)

Cena: 80 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Upravil Method Kaláb. * Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze.


Obsah:
Slovouúvodní /9/. I. VLÁDA NUTNOSTI. Nutnost vnitřní, Nač pracovat? /9/. II. ZÁKLADNÍ TÓN CHARAKTERU. Odkud přichází "základní tón" (Dědičnost a eugenika). Působení starých kultur. Nestejný vliv tělesnéhouzdraví. Neduh a boží trest. Dědí se i povahy. Vliv prostředí. Duch času. Plynulost vývoje člověka. Mechanika neboutvůrčí dílo? Záhada osobnosti. /17/. III. NEPOPSANÁ DESKA. Povaha "desky" určuje i samu zkušenost (Sen směšnéhoučlověka). Zevní vlivy zanechávají rýhy různě hluboké. Vychování (Jasná Poljana). Jeništa (Kde život sám pozbude hodnoty). Vychování v rodině. "Vstup douživota". První kus prostředí - vlastní tělou(Malí mrzáčkové). Jeništa ouvlivu trvalých nemocí. Vliv války a jejíhouprostředí. /27/. IV. DUŠEVNĚ TELESNÁ JEDNOTA (Karel Vorovka). Vědomí a podvědomí. Rozum, cit, vůle. Analysou získané pojmy se nesmějí zosobňovat (Souček: "Couvíme ouduši?"). Obtíže typisace charakterů. Nejsou lidé "bez charakteru". Stíny a světla kolísavosti povahy. /44/. V. NEDOZÍRNOST VNITŘNÍCH VLIVŮ. Psychologické záhady (Dostojevský). Povaha a písmo. Telesné složení a povaha. "Jasnovidnost" právní praxe. /54/. VI. SILNÉ A SLABÉ POVAHY. Hlučnost slabých (Odlišnost knížete Myškina - Idiota). Kolísání slabosti a síly (Tolstoj). Vášniví slaboši ("Má jest pomsta"). Obrana "vášně". Síla hledačů nové pravdy. Slabost neomylnosti. Slabost rodové pýchy. Síla v odpouštění. Ubohá ctižádost (Individuální utrpení). Hrdost chudých (Dostojevský: Zápisky z podzemí, Sněgirev). Povahy žebrácké. /61/. VII. SEBEPOZNÁNÍ A HLAS SVĚDOMÍ. Přetvářka a její stín. Přátelství. Citlivost svědomí a záhada Nutnosti ("Něcouze mne vykřiklo"). "Účelnost" přírody. "Jednám podle toho, jaký jsem". /77/. VIII. POVAHA A ŽIVOT POSPOLITÝ. Láska všelidská (Aljoška Karamazov). Egoismus, altruismus, egotismus (Silin: "Malomocní"). Egoismus, všeobecná vlastnost lidí i zvířat. Láska a přátelství. Ocenění svazku rodinného. Odstrašující příklad. Vliv rodiny na povahové rysy manželů. Gončarov ouP. A. Jakubovu. Individualita dětské osobnosti (Hanuš: "Příběh staréhoumládence"). /84/. IX. RODIČE A DĚTI, ZAMĚSTNÁNÍ, POVOLÁNÍ. O čtvrtém přikázání. Úcta nemůže být povinností. Člověk a právní povinnost. Vylučuje se láska soucitná (Paní Chochlaková). Vylučuje se rodina jakouzáklad státu. Vylučuje se vliv spolužití v malých skupinách. /100/. X. SPOLEČENSTVÍ NÁRODNÍ A STÁTNÍ. Přistěhovalci přinášejí kus vlasti v sobě (Lin Jutang: "Můj národ a má vlast"). Národní povaha - plod dějin a kultury. Altruistní poměr ke kolektivu. Individualismus novéhourázu v socialismu. Národní povaha ve vztahu muže a ženy. Socialismem k lidskosti. Prouethický soud nestačí právní korektnost. Kolektiv nemožný bez normy, ale jsou i normy amorální (Bezruč). Právoutvořící se směřuje k spravedlnosti. I v rámci práva je možná lidskost. /109/. XI. ČLOVĚK - PŘÍRODA - ŽIVOT A SMRT. 1. Člověk je částí přírody. Monismus panpsychický. "Ut omnes unum sint". Není hráze mezi člověkem a přírodou. Idealismus a materialismus. Návrat k přírodě? Dvojí představa oupřírodě. Podstata její je nepoznatelná. Ale jsou i z tohouhlediska povahy různé. 2. Život a smrt. Temné stíny hypochondrie. Strach oujiné. Strach ousebe. Hledači pravdy, sebe zapomínající. A přece láska k efemeře života. Pozorování umírajících. Iracionální hnutí v racionalistovi (Umučení nevinnéhounemůže být podmínkou vykoupení hříchů našich). Osvobozující dotyk smrti. Hypochondrie vztahovačná. Komplex méněcennosti. Výstraha před mylným zevšeobecněním. Slabost strachu ze smrti. Palingenesis, bolest a utrpení. Smrt je proměna, couse nekončí, nezačalo. Nedělejte smrt strašidlem? (Wolker). /126/. XII. RADIKÁLNÍ EMPIRISMUS. Schinz - James (peníze a náboženství). Pragmatismus není jen věcí Ameriky. Pravda a užitečnost. Pragmatismus a věda. Dobyvatelé a hledatelé. Typy krajností. /151/.


 
  košík