Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Sovětské Rusko a my
: Uvažuje český legionář

: Sovětské Rusko a my, 1921 Čas, Praha 1921       Edice: Knihovnička Času - nová řada č. 2

Rozsah: 94 s.    Formát: 16,0X11,2
Popis: Brožovaná, volné listy, velmi dobrý stav. (97%)

Cena: 100 Kč

Nakladatelské údaje:
Tiskem Politiky v Praze.


Obsah:
I. Sovětské Ruskoua my: Naše rusofilství. Různosti Československa a Ruska. Potřeba vlastní taktiky v řešení sovětskéhouproblému /3/. II. Krise sovětskéhouRuska: IX. sjezd ruské komunistické strany (29. března - 4. dubna 1920): rozpory ideové a krise hmotná. - Moskevská "svoboda", pravověrnost. Terror, militarisace, byrokratisace: Nová buržoasie bolševická. Demoralisace /21/. II. Demokracie a bolševictví. Úvodem. V čem jsou vnitřní nedostatky a chyby bolševictví. Předčasnost ruské revoluce. Desorganisace práce a správy /41/. Ruskoudnes nemůže být komunistické, ani socialistické. Papírový komunism. Mravní a rozumová nevychovanost ruskéhoulidu prourevoluci, socialism, demokracii. Revoluce bolševická nesociální, jen lokálně politická: Leninův moskevský stát /46/. Revoluce podle Marxe a podle Lenina. Nemožnost přeměnit revolucí lidi: osudný omyl Leninův. Terror malomocný proti síle zvyku. Revoluce není revolucí. Revoluční romantika Leninova proti positivismu Marxově: pravá revoluce je evoluční, demokratická a pracovní. Utopie oudefinitivní revoluci světové. Rozpory u Lenina: Lenin i prouparlament /51/. Požadavek praktickéhoua sociálníhouodbornictví, vzdělání a světovosti. Bolševická praxe neodpovídá tomutoupožadavku: Vyvolená avantgarda vedoucích a masa věřících a poslušných. Revoluce oligarchická a aristokratická; "spolehliví" kontroloři bolševičtí; stranickost - ne odbornictví, ani věda. Neinformovanost vůdců bolševických. Bolševismus se ujímá u národů nevzdělaných. Nízká úroveň bolševiků našich /58/. Diktatura proletariátu a anarchism. Nikoli diktatura proletariátu, nýbrž diktatura diktátorů a diktatura nad proletariátem! Diletantism diktátorů. Diktatura a anarchism. Diktatura vojenská /64/. Zřízení sovětů a parlamentarism: nedostatečnost obou. Majorita minority. Socialism a anarchism. Demokratičnost ústavy československé. Centralism a autonomie: pravá demokracie v harmonii obou /69/. Internacionalism a zahraniční politika moskevská. Třetí internacionála. Bolševický jesuitism /75/. Komunism a kapitalism. Komunism není jen jeden; V Rusku není komunismu, jen rovnost nouze a z nouze; a státní despotický socialism. Socialism a distribuce produkce. Bolševické koncese kapitalismu /81/. Socialisace. Nemožnost socialisace v hospodářském krachu. Názor Kautskéhou/85/. Závěr. Závěr oubolševictví a Leninovi a závěr prounás: Naše sociální revoluce může být a má býti parlamentní, mírná. Spor levice a pravice u nás /88/.


 
  Prodáno