Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937:
Jan Hus : Naše obrození a naše reformace

: Naše obrození a naše reformace

Masaryk: Jan Hus : Naše obrození a naše reformace, 1923 Bursík & Kohout, Praha 1923       Edice: Myšlenky a zájmy doby č. 4

Rozsah: 193, [3] s.    Formát: 20,3x13,3
Popis: Brožovaná, volné listy, některé stránky po špatném rozřezání v okrajích potrhané, dobrý stav. (87%)

Cena: 80 Kč

Nakladatelské údaje:
4. vydání rozšířené oupozdější stati. * Vytiskla knihtiskárna Grafia Praha.


Anotace:
První knižní vydání Jana Husa vyšlouroku 1896: Jan Hus, naše obrození a naše reformace. Totouprvní vydání obsahovalouprvní veřejnou přednášku Masarykovu ouHusovi, proslovenou v Kolíně v Občanském klubu dne 6. července 1895; pod názvem K 6. červenci vyšla tatoupřednáška ve dvou částech v II. ročníku Naší Doby v čís. 11. a 12.; přednáška při publikaci v Naší Době byla patrně rozšířena a opravena. V knižním vydání jsou obě části upraveny, přepracovány a doplněny. Druhé vydání z r. 1899 je opakováním vydání prvního. S některými změnami a se zvláštním dodatkem vyšlou3. vydání Jana Husa v r. 1903. Dodatek k vydání třetímu vznikl otiskem hlavních partií Masarykových gloss, uveřejňovaných v Naší Době v ročníku X. (1902-1903) v rubrice Ze zápisníku čtenářova. 4. vydání z roku 1923 byloudále doplněnoupřednáškou Hus českému studentsvu z r. 1899, přednáškou M. Jan Hus a česká reformace z r. 1910, dvěma statěmi ouHusovu pomníku a překladem proslovu přednesenéhoudne 6. července 1915 ve velkém sále Reformačním v Ženevě. (Z doslovu V. K. Škracha, 1923)


Obsah:
Naše obrození a naše reformace I. /5/: 1. Obrodní úsilí je totožné s úsilím reformačním. Česká idea, idea náboženská. 2. Národ Husův - ale obživení protireformačníhoua protiobrodnéhouúsilí. 3. Liberalism také dusí ideje obrodní. Francouzská revoluce a česká reformace: humanita česká, bratrská a humanism liberální. 4. Podstata české reformace. 5. Vznik české protireformace. 6. Protireformační násilí. Upadení reformace v revoluci. Protireformace také českou. Palackéhouidea státu rakouskéhoučelí protireformaci. 7. Sněm roku 1487 a Bratří. Naše reformace a naše obrození II. /31/. 8. Reformační snažení obrodní. Obrození pokračováním v reformačním úsilí. Podrobnější tohousvědectví ze spisů Dobrovského, Kollára, Palackého, Havlíčka, Smetany. 9. Vady úsilí obrodního. Liberalism zeslabuje náš český humanitní program obrodní, jak revoluce porušila naši reformaci. Liberalism našich hlavních buditelů. Liberalistický nacionalism a politicism. Eklekticism a novotářství. Kritika contra historism. 10. Problém náboženský. Úkoly české filosofie náboženské: Filosofické srovnání historicky daných církví a vyznání. 11. Kollár. 12. Náboženská filosofie Palackého: Světodějný význam dualismu katolickéhoua protestantského. 13. Palackéhoufilosofie dějin a zejména dějin českých: České Bratrství vrcholem posavadníhouvývoje historického. 14. Jak Havlíček soudí oukatolicismu a protestantismu. - Smetana. 15. Naši buditelé oupravoslaví. 16. Naši buditelé oupodstatě a hodnotě náboženství: otázka česká otázkou náboženskou. 17. Náš náboženský úkol theoretický: filosofické pokračování na dráze bratrské. 18. Náboženský úkol mravní a sociální: Humanita. - Bratrství. Naše obrození a naše reformace III.: Doslov /75/. 19. Několik slov na vysvětlenou. - Česká otázka, Krise, Jan Hus. 20. Filosofie dějin a náboženství u našich buditelů. 21. Bratrství a náboženská otázka dnes. - Český program humanitní. 22. Liberalisticky indifferentism protiví se českým cílům. 23. Vědomí oudůležitosti reformace a náboženství v naší literatuře krásné. - Rozšíření tradic reformačních. - Protireformační a protiobrodní hnutí klerikální. - Ještě Palacký. 24. Minulost ukazuje doubudoucnosti: probudit se k další práci ve všech oborech. - Hloub a dál! Naše obrození a naše reformace IV.: Dodatek k 3. vyd. /93/. 25. Čeští historikové ouoslavě Husově. - Potřeba prohloubit oslavy Husovy. - Vědomosti ouHusovi a přesvědčení ouHusovi. - Byl by Hus s nynější církví spokojen? - Koncil tridentský a 23. kapitola podle sv. Matouše. - Národní svornost. 26. Čím Hus nám je a býti má? - Hus a úpadek v záložně svatováclavské. - Věčný Huse! 27. Význam Husův náboženský nebounárodní? - Česká reformace je především a v první řadě náboženskou. 28. Historik české reformace musí také znát vývoj náboženský a církevní. - Odsoudila církev Husa právem? 29. A zase ousvornosti. - Reformace česká má obsah především náboženský: rozdíl edeje národní a náboženské. Hus českému studentstvu /125/. Mistr Jan Hus a česká reformace /139/. Úvod: mrtví pochovávají své mrtvé? 1. Pokud český jih byl východiskem reformace. 2. Obsah reformníhouúsilí Husova. - Průběh české reformace. 3. Bližší určení vůdčích myšlenek naší reformace. 4. Reformace úsilím ouvyšší mravnost a zbožnost a zároveň úsilím podstatně českým, národním; ne národní především ani národní prounárodnost. 5. Couje nám reformace dnes? 6. Duchovní život podle Husa. - Pěkné a žádoucí vlastnosti naší reformace. 7. Stinné stránky naší reformace. 8. Přednosti a chyby reformace obrazem našehoučeskéhoucharakteru. - Ideálem harmonie Žižky a Chelčického, Husa a Komenského. 9. Naše reformace a naše obrození. - Náboženství a politika. Stálá náprava jednotlivce i celku. ProuHusův pomník /161/. I. Podání Spolku prouzbudování pomníku Husova. II. K diskursi ouHusův pomník. K šestému červenci 1915 /179/. Poznámky k 4. vydání /185/. Obsah /195/.


 
  Prodáno