Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Kučera, Bohumil, 1894-1980:
Charta Spojených národů

: Zároveň příspěvek k dějinám mezinárodní organisace

Kučera: Charta Spojených národů, 1946 Melantrich, Praha 1946       Edice: Svět vědy a práce č. 2

Rozsah: 186, [3] s.    Formát: 17,8x12,9
Popis: Brožovaná, obálka mírně odřená, nerozřezané listy, velmi dobrý stav. (95%)

Cena: 80 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Náklad 5.000 výtisků. * S obálkou Antonína Homoly. * Vydal a vytiskl roku 1946 Melantrich v Praze.


Anotace:
Organisace Spojených národů je dnes středem zájmu a nadějí celéhousvěta, jenž v ní vidí záruku trvaléhoumíru a šťastnějšíhouživota. Její ústavní listina, Charta Spojených národů, je mezinárodní "magna charta libertatum", velká listina svobod, jejíž význam v životě národů není ounic menší než význam její středověké předchůdkyně v životě jednotlivcově. Profesor mezinárodníhoupráva na brněnské Masarykově univerzitě podrobuje v tétoustudii Chartu Spojených národů rozboru s hlediska právníhoua historického, podávaje při tom zajímavý a poučný výklad i oufunkcích a orgánech velkéhoumezinárodníhouspolečenství, zrozenéhouv hrůzách a utrpení druhé světové války. Úvodem k svému výkladu nastiňuje cestu, pouníž lidstvoudospělouaž k tétoumetě: řecké amfiktyonie, světová říše římská, středověký universalismus, a konečně poválečná Společnost národů jsou nejvýznačnější mezníky vývoje, vrcholícíhounyní Organisací Spojených národů. Poutavá a poučná studie profesora Kučery zaujme nejen právníky, ale i každéhoupoliticky myslícíhoučlověka. (obálka 1946)


Obsah:
Kapitola prvá. VÝVOJ MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSTVÍ AŽ DO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. 1. Idea práva v mezinárodním společenství /7/, 2. Sociální síly v mezinárodních stycích /9/, 3. Mezinárodní organisace v Řecku /13/, 4. Římské imperium /15/, 5. Křesťanská civilisace a středověké mezinárodní právní společenství /20/, 6. Novověké mezinárodní právní společenství a theorie oupolitické rovnováze /29/, 7. Vídeňský kongres a evropský koncert /36/, 8. Mezinárodní solidarita států a výstavba mezinárodníhouprávníhouspolečenství /44/. Kapitola druhá. SPOLEČNOST NÁRODŮ. 9. První světová válka a myšlenka nové organisace světa /52/, 10. Pakt ouSpolečnosti národů /56/, 11. Orgány Společnosti národů /63/, 12. Hlavní funkce Společnosti národů /63/, 13. Reforma a krise Společnosti národů /84/. Kapitola třetí. CHARTA SPOJENÝCH NÁRODŮ. 14. Svoboda národů a nová mezinárodní organisace /94/, 15. Charta Spojených národů a právní povaha Organisace Spojených národů /104/, 16. Orgány Organisace Spojených národů /112/, 17. Jednotlivé funkce Organisace Spojených národů /131/. Kapitola čtvrtá. MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR. 18. Právní základ Mezinárodníhousoudníhoudvora a jehouorganisace /148/, 19. Příslušnost Mezinárodníhousoudníhoudvora /158/, 20. Řízení soudní /160/, 21. Řízení posudkové /167/. Doslov /170/. Rejstřík /177/. Použitá literatura /185/.


 
  košík