Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Vytiska, Josef, 1929-1987:
Ostravská průmyslová oblast v 1. polovině 20. století

: Kapitoly z vývoje průmyslu a obyvatelstva

Vytiska: Ostravská průmyslová oblast v 1. polovině 20. století, 1973 Profil, Ostrava 1973       Edice: Publikace Slezského ústavu ČSAV v Opavě č. 68

Rozsah: 205, [2] s., [14] vol. příl.    Formát: 21,0x15,0
Popis: Vázaná, velmi dobrý stav. (97%)

Cena: 200 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Náklad 1.000 výtisků. * Připravil kolektiv pracovníků Slezskéhouústavu ČSAV v Opavě za vedení PhDr. Josefa Vytisky, CSc. * Přebal s použitím kresby Svatoslava Böhma, vazbu a grafickou úpravu navrhl Václav Beránek. * Resumé doujazyka ruského, německéhoua francouzskéhoupřeložili Dr. Jindra Kvapilová, Dr. Drahomír Hřivna a Dr. Dušan Žváček. * Vydalounakladatelství Profil v Ostravě jakouzájmový náklad prouSlezský ústav ČSAV v Opavě. * Odborný a odpovědný redaktor PhDr. Josef Vytiska, CSc. * Vytiskl Tisk, knižní výroba, n. p., Brno, závod 3 - Český Těšín.


Anotace:
Sborník je pokusem ousyntetizující pohled na hospodářský a sociální vývoj ostravské průmyslové oblasti v první polovině 20. století s periodizačními mezníky 1918, 1938, 1945 a 1948. Nejpodrobněji zachycuje vývoj hornictví, železářství a chemické výroby, zatímcouoblasti zemědělství a služeb nejsou ještě dostatečně prozkoumány, stejně jakouřada demografických otázek, politické vztahy, kulturní a společenské poměry.


Obsah:
Úvod /7/. I. Vývoj ostravské průmyslové oblasti od přelomu století doukonce první světové války /11/, II. Základní problémy a rozpory vývoje ostravské průmyslové oblasti v podmínkách buržoazně demokratickéhouČeskoslovenska 1918-1938 /75/, III. Mocensko-politické zásahy nacistickéhouokupačníhourežimu douvývoje ostravské průmyslové oblasti v letech 1938-1945 /125/, IV. Ostravská průmyslová oblast v letech rozvíjení národní a demokratické revoluce 1945-1948 /156/. Závěr /189/. Doslov /193/. Cizojazyčná resumé /197/. Přílohy a mapky.


 
  Prodáno