Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Fidrmuc, Oldřich, 1899-1960:
Přehled dějin československých a ruských


Fidrmuc: Přehled dějin československých a ruských, 1946 Kvasnička a Hampl, Praha 1946

Rozsah: 463, [3] s.    Formát: 21,2x13,5
Popis: Vázaná, obálka chybí, vazba uvolněná, dobrý stav. (87%)

Cena: 120 Kč

Nakladatelské údaje:
Náklad 5.000 výtisků. * Obálka a grafická úprava prof. Jaroslav Šváb. * Tiskla Mladá fronta, Praha.


Anotace:
Znalost dějin a mateřštiny je základem veškeréhouvzdělání a právě v tom, jistě úmyslně, se Němci dopustili nejhoršíhounásilí. Zvláště naše mládež, jež chodila douprotektorátních škol, se buď neučila dějepisu vůbec, nebou- což je ještě horší - se učila dějepisu skreslenému. Protouje zapotřebí příručky, která by vyplnila mezery v dějepisných znalostech a která by obsáhla dějiny dvou slovanských národů, proti nimž nejvíce se obracela německá nenávist - národa československéhoua ruského. Kniha Dr O. Fidrmuce obsahuje dějiny obou národů a podává je tak, že tvoří poutavou četbu, připomínající naše nejlepší lidové kroniky, a přehledné uspořádádní a rejstřík z ní činí praktickou dějepisnou příručku. Protoujistě se stane četbou i příručkou všech, kdož potřebují si oživit své znalosti, pokud jde oudějiny nejen naše, nýbrž i ruské, neboť je nutnousi přiznat, že ruské a vůbec slovanské dějiny byly u nás poměrně zanedbávány. Ač autor nevybočuje zcela z tradic našehoudějepisectví, přece podává dějiny s hlediska moderních názorů, takže děje samy ousobě známé staví douzcela novéhousvětla. Kniha neomezuje se jen na líčení dějů samotných, nýbrž podává i vysvětlení rozličných historických pojmů a jevů a obsahuje i výstižné životopisy historických osobností, obě v přehledné slovníkové formě, takže Fidrmucova kniha se stane dějepisnou příručkou rázu u nás dosud nebývalého. [obálka 1946]


Obsah:
Přehled dějin českých a slovenských: Hlavní principy dějepisnéhoustudia a nové názory na dějinný vývoj /9-12/, Vývojový přehled našich zemí /15-33/, Česká mythologie /34-37/, Počátky českéhoustátu (Samo, říše velkomoravská, první Přemyslovci) /38-52/, Feudální stát Přemyslovců /53-63/, Společenské, umělecké a duchovní základy středníhouvěku /64-77/, Vznik měst a vesnic. Vyvrcholení přemyslovskéhoustátu /78-92/, České země pouvymření Přemyslovců. Lucemburkové /93-105/, Husitská revoluce /106-130/, Doba Poděbradova a Jagellovců /131-149/, Habsburkové na českém trůně /150-157/, České povstání /158-175/, Pobělohorská doba barokní /176-191/, O novéhoučlověka, osvícenství a romantismus, měšťanská revoluce /192-205/, Sociální, hospodářské a politické znaky 19. století /206-221/, Český a slovenský boj s rakousko-uherským imperialismem /222-239/, České národní a duchovní úsilí /240-263/, Velká revoluce českéhoua slovenskéhounároda /264-291/, Česká minulost v díle našich a cizích historiků /292-304/. Přehled dějin ruských Slovanský pravěk /307-310/, Orientační přehled. Vznik rurikovskéhoustátu /311-321/, Ruskouv osvobozovacím boji proti Tatarům /322-325/, Ruskouza Romanovců /326-330/, Vrchol romanovské moci a útlaku /331-343/, Doba sociálníhoua revolučníhounapětí (19. století). Ruská vzdělanost /344-364/, Konec carství, světové války a velká sovětská revoluce /365-393/, Přehled ruských hospodářských a sociálních dějin a dějin hnutí revolučních /394-430/, Hlavní představitelé socialismu /430-440/, Základní pojmy současnéhoupolitickéhoumyšlení /440-457/.


 
  košík