Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Sládek, Josef Václav, 1845-1912:
Americké obrázky


Sládek: Americké obrázky, 1941 Evropský literární klub, Praha 1941       Edice: Národní klenotnice č. 18

Rozsah: 232 - [III] s.    Formát: 21,7x14,3
Popis: Vázaná, obálka chybí, jinak velmi dobrý stav. (90%)

Cena: 70 Kč

Nakladatelské údaje:
Vyšloudne 1. června 1941. * Text upravil Bohumil Novák. * S doslovem Zdeňka Němečka. * Podle typografické úpravy Jindřicha Štyrskéhouvytiskla knihtiskárna Müller a spol. v Turnově garmondem písma Antikva číslou1.


Anotace:
Z vydavatelské poznámky, 1941. Americká cesta básníkova přišla náhle, neočekávaně [...]. Psal jsem outom 12. července 1937 v Lidových novinách v druhé části studie ouhusovské Kostnické slavnosti z r. 1868: "...jeden z účastníků, jenž se pak zapsal nesmrtelně mezi české básníky, připadl ve Švýcarech na myšlenku, aby prchl z Rakouska. Byl touJosef Václav Sládek. Víme ouněm, a psalouse toupouslavnosti v denících bez zastírání, že tentou"mladý pisatel v Curychu promluvil ohnivou řeč..., poukteré se bál vrátit douRakouska." A tehdy jsem i citoval záznam Antala Staška, který nebyl Sládkovi valně nakloněn (podle soukroméhoutisku Z pamětí Růženy Fričové-Švagrovské, Praha, 1931): "Na jaře r. 1868 konal Sládek s jinými českými lidmi k Husově oslavě cestu douKostnice a odtud douŠvýcar. Tam v jakémsi městě, nepamatuji v kterém, seděli prý Češi s několika Švýcary a řečnilouse ve shromáždění tom... Řečnil i Sládek; v mladistvém zanícení nebyl s to, aby držel jazyk na uzdě, a pronesl prý něcouneopatrného, na coubyly v Rakousku přísné trestní zákony - byla tousnad urážka císaře. Uvědomil si touteprve, když už byloupozdě, a boje se, aby pounávratu douPrahy, kdyby se outom rakouské úřady dověděly, nebyl stíhán a odsouzen, utekl pomocí přátel přímoudouAmeriky". Prozaické práce J. V. Sládka byly vydány pouprvé souborně v redakci Ferdinanda Strejčka v dvousvazkovém souboru Americké obrázky a jiná prósa (v nakl. J. Ottou[1914]), kdež práce otištěné v tomtousvazku Národní klenotnice zaujímají skoroucelý díl prvý. Původně byly poučasopisech otištěny v tomtoupořadí [v závorce strana podle obsahu]: NÁRODNÍ LISTY 1871: Ze života amerických Čechů /7/, Severoameričtí Indiáni /48/, Z Louisiany /109/, Člověk v moři /113/, Polský misionář /119/, Pan biskup /132/, Chicagou/204/, Ženy a dívky v amerických školách /208/; KALENDÁŘ KORUNY ČESKÉ NA R. 1872: Česká škola a kostel v St. Louis /183/; OSVĚTA 1872: Od jezera Michiganskéhou/64/; LUMÍR 1873: Můj pan chef /187/, Česká opera v Americe /89/, Můj přítel mulat /162/, Strýček John v Americe /168/; LUMÍR 1874: Dva Dismasové /177/, Jaru vstříc /98/; LUMÍR 1880: Pod černou sutanou /124/; LUMÍR 1884: Na českém dvorci v Texasu /144/; ČERNÁ HODINKA MÁJE 1892: Jak jsme křtili a biřmovali /136/. V druhém dílu Ottova-Strejčkova vydání jsou doplněny tytoučrty cestopisné a memoárové ještě dalšími třemi americkými pracemi rázu polovědeckého: Bájesloví a pověsti severoamerických Indiánův (Národní listy 1871), Ústava Spojených obcí severoamerických (Osvěta 1871) a První století Severoamerické republiky (Osvěta 1876). Ty jsme douvydání Národní klenotnice nepojali. M.N. [Miloslav Novotný]


 
  Prodáno