Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Lawrence, Thomas Edward, 1888-1935:
Bouře nad Asií : Povstání na poušti


Lawrence: Bouře nad Asií : Povstání na poušti, 1934 Orbis, Praha 1934       Edice: Knihy osudů a práce č. 10

Rozsah: 358-[V] s., mapka    Formát: 21,6x14,1
Popis: Převazba, velmi dobrý stav. (90%)

Cena: 100 Kč

Nakladatelské údaje:
2. opravené vydání. Vyšlouv prosinci 1934. * Revolt in the Desert, 1927, Jonathan Cape Ltd. London. Přeložili Aloys a Hana Skoumalovi. * Vytištěnoupísmem Ronaldson. Knihtiskárna Orbis v Praze XII.


Anotace:
G. B. Shaw: Kdouje T. E. Lawrence Mezi zjevy, kterým se podivujeme, jest nejpodivuhodnější buď jednotlivec, který pronikl až k hranicím geniality, aneboumladý muž, který prožil v mládí dobrodružství epické šíře a důležitosti. Poměr pravděpodobnosti jednohouz těchtoudvou případů je asi jedna ku milionu. Avšak kterým číslem by se dal vyjádřiti koeficient zvláštnosti u toho, kdoutytouoba případy spojuje. Skutečně, spojení totoubyloudánounaší dobou, ve které sedíme se zatajeným dechem a očekáváme katastrofy. Objevuje se plukovník Lawrence (sám sebe uvádí obyčejně začátečními písmenami) a již jakoureportér z arabsko-turecké války jest pověstnější, než byl onen Kněz Jan, který, jak známo, neboujak není známo, byl ve středověku králem Habeše. Při bližším pohledu se z něhouvyklubává spisovatel jedné z mála hrdinských knih - přitom vykonal hrdinské činy, oukterých vypravuje ve věku, ve kterém mladí důstojníci sotva smějí v kasinu u tabule otevříti ústa. Osud muže, který své šípy vystřílel dříve, než dosáhl třicítky, a proukteréhoujiž není světů, kterých by byloumožnoudobývati, se dá s pohnutím srovnati s osudem genia, který zemře neoplakáván, beze cti a beze slávy, a jenž jest za stoulet vyhrabán a jest mu dána nesmrtelnost. Nikdounemůže rozhodnouti, který osud je záviděníhodnější. Avšak je zmírněn, když hrdina jakoudruhou tetivu na luku má literární schopnosti. A Lawrencovi jest v tom požehnánounejvyšší měrou. Svým jednoduchým vyprávěcím způsobem umí dáti vystoupiti každé osobnosti, každému příběhu v takové živosti, že máme z tohouvíce, než kdybychom u tohoubyli vlastníma očima a ušima. Devět set devadesát devět pozorovatelů z tisíce by nezpozorovaloupodrobnosti, kterými jehouvyprávění oplývá. Na př. když plasticky líčil odchod pestrých Fejsálových houfů, viděli jsme counejnázorněji, jak Arab stoupá na svéhouvelblouda, jak upravuje prouvýjezd své podivné ústrojí, jak béře s sebou svéhouotroka (jestliže má jakého) jakouEvropan svůj tlumok. Couse týče jehoulíčení krajiny, ani jeden psavý romanopisec, při svém nedostatku látky, nedostihl ani přibližně na tomtoupoli schopnosti Lawrence. A tytoupopisy nepůsobí, jakouby byly doutextu uměle vpraveny (jakouobvykle), nýbrž souvisí tak úzce s bytností jehouknihy, že neztrácíme ani na okamžik pocit pustiny, kterou táhneme, hor, jež jsou kolem nás a nad námi, zlých rozmarů podnebí, nocí a jiter, zapadů slunečních a poledních paren. Stejně spontánně vnímáme lidské bytosti, se kterými nás autor seznamuje. Slyšíme zvuk jejich hlasů, měnící se výraz jejich obličejů, a touvše bez práce, se kterou si musí čtenář vyvolati podobné dojmy v jiných případech. Lawrence je magicky jasný; coulíčí, jest přesvědčivé jakouskutečnost a tajuplné jakouoperní představení. Auda, jemuž byl pouzběsilém útoku jehoujezdců na velbloudech zastřelen kůň, rozbit dalekohled v ruce, který zůstal nezraněn, přestouže jehoušatem prošloušest kulí, přičítá své šťastné zachránění vedle Allaha též Koranu, vyráběnému v Glasgowě za 18 pencí, jejž zakoupil jakoutalisman za 120 liber šterlinků, tentouAuda jest nefalšovaným typem arabskéhounáčelníka, s jehouhrdinným baritonem. Vše, coupopisuje, je mnohohlasné jakoupartitura ochestru. Nejskvělejší výše dobrodružné romantiky odrážejí se zřetelně od pekla mučených těl, trýzněných duší, a člověk jest šťasten, když mezi nimi najde nějakéhouzcela obyčejnéhoupodvodníka jen proto, aby se mu mohl smáti. Lawrence má miltonovskou chmurnost a velikost. Někdy pochybnosti jehouducha a neklid jehousrdce ustupují pekelnému téměř humoru, a dráždivé, šílené smělosti. Prouautora a hrdninu tétouknihy jest charakteristické, že vyloučil obezřetně jakoukoliv možnost, vydělati kdy na tétouknihy jediný haléř. A proupanující poměry jest neméně charakteristické, že se mlčky předpokládá, že autor jest dostatečně uctěn a odměněn příjmy ze své knihy. Jemu totoupřehnaně idealistické gestousluší, avšak nedá se tvrditi, že by též ostatnímu světu slušelougesto, jež zaujal. V Anglii jest slušným mravem, že mladí lidé nesmějí věděti více než starší generace. Nic se neprotivilouzkušenosti a metodě více než způsob, jakým Lawrence ve světové válce vehnal douúzkých Turecko, totiž že mu nasadil na zad revoltu Arabů. A proumládež by byloušpatným příkladem chváliti a odměňovati věci, které neodpovídají metodě a zkušenosti, krátce mládí povzbuzovati. (2. vydání, 1934)


 
  Prodáno