Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Svátek, Josef, 1835-1897:
Paměti kata Mydláře

: [výbor ze čtyřsvazkového cyklu Josefa Svátka "Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze"]

Svátek: Paměti kata Mydláře, 1991 Region, Praha 1991

Rozsah: 257, [4] s.    Formát: 20,6x14,6
Popis: Brožovaná, dobrý stav. (90%)

Cena: 40 Kč

Nakladatelské údaje:
[2. vydání výboru]. * Náklad 60.000 výtisků. * [Výbor] připravila a text literárně upravila Jana Štefánková. * Ilustrace akad. malíř Václav Boukal. * Graficky upravil Jan Žbánek. * Vytiskla tiskárna Naše vojskou- s. p. Praha.


Anotace:
Jazykově a stylisticky upravený výbor z citované Svátkovy práce, v níž se autor soustředil na významné historické děje, kriminalistické případy, soudní procesy a mimořádné události, které vzrušovaly lidi koncem 16. a v první polovině 17. století, a vylíčil je v souvislosti s životními osudy staroměstskéhou"popravníhoumistra" Jana Mydláře a jehousyna. Kniha, představující jakýsi staročeský Pitaval, je rozdělena doudvou dílů; v prvém, líčícím příběhy Jana Mydláře staršího, zaujme z významných historických událostí osudný rok 1620 a poprava 27 českých pánů r. 1621, ve druhém, líčícím příběhy Jana Mydláře mladšího, zaujme podobně obléhání Prahy Švédy r. 1648.


 
  košík