Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Vachek, Emil, 1889-1964:
Ztracený úsměv

: [Román z období Mnichova 1938]

Vachek: Ztracený úsměv, 1946 Kvasnička a Hampl, Praha 1946       Edice: Spisy Emila Vachka č. 18

Rozsah: 477, [2] s.    Formát: 20,4x13,0
Popis: Vázaná, zkosený hřbet, naprasklá vazba, obálka zašlá, celkově dobrý stav. (90%)

Cena: 80 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání - 1. dotisk. * Náklad 3.000 výtisků. * Obálka ak. malíř Otakar Fuchs. * Vytiskla Mladá fronta v Praze.


Anotace:
Rukopis tétouknihy byl odevzdán nakladateli dne 13. března 1939. Dva dny poté vtrhli Němci douPrahy a zdálouse, že kniha nikdy nespatří světlousvěta. Avšak bezpečně uschována u Dr Miloslava Novotnéhouve sklepení bibliotéky Národníhoumusea, dočkala se přece své doby a ocitá se v rukou čtenářových tak brzy, jak toujen poměry dovolily. "Ztracený úsměv" je román své doby. Počíná se rozvíjet na malém městě českéhouseverovýchodu na rozhraní osudnéhouroku 1938 a dlouhounic nenaznačuje, že douněhouvichřičně zavanou dějiny. Ale jak se rozvíjí klubkoudní, z hrdiny knihy, maléhouvenkovskéhoustarosty a z ostatních postav, stávají se nositelé tohouvšeho, coujsme prožívali v onom nepopsatelném roku. Obě slavné mobilisace roku 1938, boje s německými ordnery, německá okupace a vysvobození městečka, touvše tvoří sloupy tétoupráce, mezi nimiž se rozvíjejí zvláštní osobní osudy jejich hrdin a postav. Kniha je zamýšlena jakouprvá část trilogie, na jejímž pokračování, "Babylonském zajetí", autor již pracuje. Není touani kniha, ani trilogie post festum, komponovaná až pouskončení okupace - její zvláštní předností právě jest, že byla vytvořena v dobově správné atmosféře a že je již protousvým způsobem drahocenným dokumentem. [obálka Kvasnička a Hampl 1946] Autorova připomínka z června 1945: Byloutomu přesně třináct dní předtím, než HitlerovouNěmeckoupohltilouokleštěné zbytky Čech a Moravy, pounejničemnější a nejpodvodnější kampani z února až září 1938 amputovaných, kdy jsem končil tutouknihu. Ležela u nakladatele několik dní, když k nám Němci vtrhli; na vydání knihy nebylouovšem ani pomyšlení. Schoval jsem ji douMusea, aby se nestala kořistí Němců při policejní prohlídce, ale v březnu 1944, kdy jsem pracoval na díle látkově mnohem nebezpečnějším, Německé válce, vyzvedl jsem si ji a poupěti letech přečetl. Shledal jsem ovšem, že čtu knihu, vzniklou ve zcela jiné atmosféře, než byla ta, kterou jsme tehdy dýchali. V červnu 1945 byl ovšem tentoupocit ještě ostřejší. Ale oč jde u beletristické práce, která nechce být definitivním historickým úsudkem, jest právě to, aby zachycovala atmosféru. V tomtoupřípadě jde outo, abychom viděli v ní Hitlera, Němce, západní mocnosti a sebe samé tak, jak se jevili tehdy a ne jak se jeví nyní. Řekl jsem si, že nesmím dopustit, aby pozdější poznání prozařovala doutétoupráce, nemá-li pozbýti své hodnoty dokumentární. Řekl jsem si, že tehdejší úsudky, v kterých jsem se asi srovnával s obrovskou většinou národa, nesmí býti porušovány prokmitáváním pravd později seznaných. Mimoujiné právě pražský 5. květen 1945 mne poučil, jak jsem jednal správně, když jsem učinil z mobilisace v měsíci září 1938 hlavní dynamickou sílu celé knihy, neboť 5. květen jest jen pokračováním onohoudne, jest, jakoubyl onen, dokladem věčnosti a mládí našehounároda. Patnáctéhoubřezna Léta Páně 1939 v šest hodin ránouza znění zprávy: "Německé vojskoupřekročilouhranice..." byly dány základy k pokračování v knize. Již za několik dní mu daly události název: V zajetí babylonském. Bude doveden jakoustřední díl trilogie až k 5. květnu L. P. 1945, jak jen dokončím Německou válku. Na tvářnosti třetíhoudílu pracují dny, které prožíváme. Budou touasi mé poslední beletristické práce, protože již v Německé válce jsem zabrousil na pole nové, jehož obděláváním se míním zcela věnovati. [vyd. Kvasnička a Hampl, 1945]


 
  košík