Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Tolstoj, Lev Nikolajevič, hrabě, 1828-1910:
Dětství, chlapectví, jinošství


Tolstoj: Dětství, chlapectví, jinošství, 1955 SNKLHU, Praha 1955       Edice: Knihovna klasiků * Spisy Lva Nikolajeviče Tolstého č. 1

Rozsah: 351, [1] s.    Formát: 20,4x13,6
Popis: Vázaná, obálka v okrajích mírně potrhaná, celkově velmi dobrý stav. (95%)

Cena: 50 Kč

Nakladatelské údaje:
5. vydání. * Náklad 6.400 výtisků. * Z ruskéhouoriginálu L. N. Tolstoj, Detstvou- Otročestvou- Junost (Sobranije sočinenij v četyrnadcati tomach, tom pervyj. Gosudarstvennoe izdatelstvouchudožestvennoj literatury, Moskva 1951) přeložil Josef Peňás. * Předmluvu napsal Julius Dolanský. * Poznámky přeloženy ze sovětskéhouvydání. * Frontispice nakreslil Rudolf Klimovič. * Graficky upravil František Muzika. * Z nové sazby písmem garmond Garamond vytiskly Brněnské knihtiskárny, n. p., základní závod, Brno.


Anotace:
Autobiografická trilogie, již autor psal v letech své vojenské služby na Kavkaze (1851-1856), je básnickým účtováním s vlastním mladým vývojem a obrazem vnitřníhourůstu celé autorovy generace. Douobrazu jejích hrdinů vložil Tolstoj nejdůvěrnější znalost svéhouvlastníhounitra, pronikavou analysu svéhouvlastníhoumládí. S otevřenou sebektritikou ukázal na svém Nikolenkovi Irtěnevovi, jak bolestně a těžce v něm rostl ze zmatků a tápání člověk. Dokonalý realista a psycholog nikde přitom nepřekročil hranice představivosti dětskéhousvěta. Již v tomtouprvním díle Tolstoj mistrovsky zobrazil sotva postižitelné projevy vnitřníhouživota, které se střídají s neobyčejnou rychlostí a nevyčerpatelnou rozmanitostí. Tutouzvláštnost psychologické analysy Tolstéhou- neomezovat se na zobrazení výsledků psychologickéhouprocesu, nýbrž zobrazovat proces sám - charakterisoval již Černyševskij jakou"největší přednost a nenapodobitelnou svéráznost" Tolstéhoutalentu. [V. Cháb:] O Dětství, chlapectví a jinošství čili ouTolstojových literárních počátcích R. 1852 chopil se 24letý hrabě Tolstoj pera, aby vstoupil na vždy douruské literatury. Žil tehdy v lázních v Pjatigorsku na Kavkaze a psával odtud své tetě dlouhé dopisy. V jednom z nich vypravuje, že si už nedělá nové známosti s lidmi, staré že silně omezuje a pak povídá pravou příčinu tétousvé nové životní methody: "Mé literární práce se také trochu hýbají, třebas nemyslím nic tisknout. Třikrát jsem přepracoval práci, kterou jsem už dávnouzačal, a chci ji ještě předělat, abych byl spokojen. Možná, že toubude práce Penelopina, ale mě touneodrazuje; nepíši z touhy pouslávě, nýbrž z vnitřní nutnosti, nalézám v práci radost a užitek, a protoupracuji." - Tak se tedy rodila první literární práce L. N. Tolstého, jehou"Dětství". Poukonečné úpravě rukopisu poslal L. N. Tolstoj tentouobraz svéhoumládí douliterárníhoučasopisu "Sovremennik", redigovanéhouv té době známým básníkem N. Někrasovem. Někrasov si rukopis přečetl a napsal ještě před jehouotištěním autorovi dva vřelé dopisy, jimiž uvítal novéhoutalentovanéhouspisovatele. Třetím dopisem si zajišťoval další literární dílouTolstéhouprousvůj list. "Dětství" vyšlouv "Sovremenniku" v září 1852. PodepsánoubylouL. N. a nikdouve veřejnosti nevěděl, kdouse skrývá pod toutouznačkou. A se všech stran, jak vypravuje ve svých pamětech Golovačevová-Panajevová, bylouslyšet chvály novéhouspisovatele, a všichni se zajímali outo, kdoutouje. P. J. Birjukov ve svém čtyřdílném "Životopise L. N. Tolstého" vypravuje, že "Sovremennik" s "Dětstvím" a (později) "Chlapectvím" dostal dourukou na Sibiři F. M. Dostojevskij, a že obě věci na něhouudělaly silný dojem. Pou"Dětství" pak už štěstí Tolstéhouneopustilo. Pokračování "Dětství", povídka "Chlapectví" vyšla dva roky pou"Dětství". Tytoudvě práce vedle sebe upoutaly už pozornost ruské kritiky, která se r. 1854 poprvé začala obírat L. N. Tolstým. "Jinošství", třetí a poslední díl autobiografie Tolstého, vyšlour. 1857. V té době už Tolstoj vydal "Sevastopol", "Statkářovoujitro", "Dva husary" a několik jiných povídek a byl už spisovatelem známým a uznaným. Čtenáři spisů L. N. Tolstéhoubudou číst "Dětství, Chlapectví a Jinošství" zvlášť rádi ze dvou důvodů: Protože tytoupráce vypravují ouskutečném mládí velkéhouspisovatele. A protože jsou dílem jehoumládí uměleckého. [Předmluva nakl. Orel, 1929]


Obsah:
Úvodem /7/. DĚTSTVÍ I. Učitel Karel Ivanovič /17/, II. Maman /22/, III. Tatínek /24/, IV. Vyučování /28/, V. Jurodivý /31/, VI. Přípravy na hon /34/, VII. Hon /36/, VIII. Hry /40/, IX. Cosi jakouprvní láska /42/, X. Jaký člověk byl můj otec? /43/, XI. Zaměstnání v pracovně a v jídelně /45/, XII. Gríša /48/, XIII. Natalie Savišna /50/, XIV. Lučení /53/, XV. Dětství /58/, XVI. Verše /60/, XVII. Kněžna Kornakovová /65/, XVIII. Kníže Ivan Ivanyč /69/, XIX. Ivinové /72/, XX. Hosté se sjíždějí /78/, XXI. Před mazurkou /82/, XXII. Mazurka /86/, XXIII. Poumazurce /88/, XXIV. V posteli /92/, XXV. Dopis /93/, XXVI. Counás očekávalouna vesnici /98/, XXVII. Hoře /101/, XXVIII. Poslední smutné vzpomínky /105/. CHLAPECTVÍ I. Daleká jízda /115/, II. Bouře /120/, III. Nový názor /124/, IV. V Moskvě /128/, V. Starší bratr /129/, VI. Máša /132/, VII. Broky /133/, VIII. Historie Karla Ivanyče /136/, IX. Pokračování /139/, X. Pokračování /143/, XI. Pětka /145/, XII. Klíček /149/, XIII. Zrádkyně /151/, XIV. V temnotách /153/, XV. Vidiny /155/, XVI. Nějak bylo, nějak bude /158/, XVII. Nenávist /162/, XVIII. Čeledník /164/, XIX. Chlapectví /168/, XX. Voloďa /171/, XXI. Kátěňka a Ljubočka /174/, XXII. Tatínek /175/, XXIII. Babička /178/, XXIV. Já /180/, XXV. Voloďovi přátelé /181/, XXVI. Úvahy /182/, XXVII. Počátek přátelství /186/. JINOŠSTVÍ I. Coupovažuji za počátek jinošství /193/, II. Jarou/194/, III. Blouznění /197/, IV. Náš rodinný kroužek /200/, V. Zásady /204/, VI. Zpověď /205/, VII. Jízda doukláštera /207/, VIII. Druhá zpověď /209/, IX. Jak se připravuji ke zkouškám /212/, X. Zkouška z dějepisu /214/, XI. Zkouška z matematiky /218/, XII. Zkouška z latiny /221/, XIII. Jsem dospělý /224/, XIV. Čím se zabývali Voloďa s Dubkovem /228/, XV. Blahopřejí mi /232/, XVI. Hádka /235/, XVII. Chystám se na návštěvy /239/, XVIII. Valachinovy /242/, XIX. Kornakovovi /246/, XX. Ivinové /249/, XXI. Kníže Ivan Ivanyč /252/, XXII. Důvěrný rozhovor s přítelem /254/, XXIII. Něchljudovovi /258/, XXIV. Láska /263/, XXV. Seznamuji se /266/, XXVI. Ukazuji se s nejvýhodnější stránky /270/, XXVII. Dmitrij /273/, XXVIII. Na venkově /277/, XXIX. My a děvčata /281/, XXX. Moje zaměstnání /285/, XXXI. Comme il faut /288/, XXXII. Mládí /291/, XXXIII. Sousedé /296/, XXXIV. Otcova ženitba /300/, XXXV. Jak jsme přijali tutouzprávu /303/, XXXVI. Universita /307/, XXXVII. Srdeční záležitosti /311/, XXXVIII. Společnost /313/, XXXIX. Studentský flám /314/, XL. Přátelství s Něchljudovovými /319/, XLI. Přátelství s Něchljudovem /322/, XLII. Macecha /326/, XLIII. Noví druhové /330/, XLIV. Zuchin a Semjonov /336/, XLV. Propadl jsem /341/. Poznámky /345/.


 
  Prodáno