Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Toffler, Alvin, 1928:
Šok z budoucnosti


Toffler: Šok z budoucnosti, 1992 Práce, Praha 1992

Rozsah: 284, [1] s.    Formát: 23,0x15,9
Popis: Brožovaná, drobné natržení u spodního okraje přední části obálky, celkově velmi dobrý stav. (97%)

Cena: 200 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Z americkéhouoriginálu Future Shock vydanéhounakladatelstvím Random House v New Yorku roku 1970 přeložil PhDr. Stanislav Mundil. * Doslov napsal prof. ing. Valtr Komárek, DrSc. * Kresba na přebalu Y. Tanguy. Obálku navrhl a grafficky upravil Dimitrij Gajdečka. * Vytiskly Ostravské tiskárny, s. p., Ostrava 1, Novinářská 7.


Anotace:
Alvin Toffler, nar. 1928, autor nesčetných článků a několika knih, se proslavil především dvěma z nich: Šokem z budoucnosti, jenž se stal okamžitě jakousi biblí futurologů či prognostiků poucelém světě, a ouzhruba deset let pozdější Třetí vlnou. Původně novinář, korespondent ve Washingtonu a později spoluvydavatel časopisu Fortune, přednášel externě na Cornellově univerzitě a New School For Social Research z oblasti pedagogiky a sociologie. Je laureátem četných amerických i zahraničních cen a čestným doktorem několika univerzit. - Šok z budoucnosti je fenomén spojený s časem, je touvýsledek mimořádně zrychlenéhoutempa ve společnosti. Vzniká z tlaku nové společnosti na starou. Je toukulturní šok ve vlastní společnosti. - Když vydělíme uplynulých 50 000 let lidské existence délkou lidskéhouživota, dojdeme k výsledku asi 800 genereací. Z nich jsme 650 strávili v jeskyních. Teprve posledních 70 generací umožňuje písmouurčitou komunikaci mezi jednotlivými generacemi. Teprve v posledních šesti generacích znají lidé tištěné slovo. Teprve v posledních dvou se rozšířiloupoužívání elektrickéhoumotoru. A naprostá většina dnešních předmětů každodenní potřeby byla vyvinuta v nynější osmisté generaci. - Čelíme stoupajícímu přílivu věcí na jednoupoužití, přechodné architektury, mobilních a modulových výrobků, zboží k pronajmutí a věcí vyráběných k téměř okamžitému zániku. - Společnost je dnes poprvé vystavena nadměrnému výběru v oblasti technologie a musí si vybírat stroje, technické postupy a systémy en bloc, a ne poujednom. Musí si vybírat stejně, jakousi jednotlivec vybírá svůj životní styl. Musí ousvé budoucnosti přijímat "super-rozhodnutí". - Demokratické politické formy nevznikly na Západě proto, že je prosadilouněkolik géniů, nebouproto, že by člověk projevil "neuhasitelnou žízeň pousvobodě". Vznikly proto, že historický tlak směrem ke společenské diferenciaci a rychleji fungujícím systémům vyžadoval citlivou společenskou vazbu. - V politice, průmyslu i ve vzdělání bude stále obtížnější uskutečňovat cíle stanovené bez účasti těch, jichž se týkají. Budou-li se cíle určovat podle technokratickéhouprincipu vertikální hierarchie, povede touke stále větší nestabilitě společnosti a k postupné ztrátě kontroly nad silami změny; bude se zvyšovat nebezpečí kataklyzmatického, proučlověka smrtícíhouotřesu. Touneznamená v technologicky vyspělých společnostech nic menšího, než další politickou revoluci - oslnivé potvrzení lidové demokracie. [obálka Práce 1992]


 
  Prodáno