Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Rolland, Romain, 1866-1944:
Jan Kryštof. I-IV


Rolland: Jan Kryštof. I-IV, 1953 SNKL, Praha 1953       Edice: Spisy Romaina Rollanda č. 6-9 * Knihovna klasiků

Rozsah: 4 svazky (355, 439, 355, 329 s.)    Formát: 20,8x13,5
Popis: 4 svazky. Vázané, mírně zašlé od prachu, celkově velmi dobrý stav. (97%)

Cena: 80 Kč

Nakladatelské údaje:
6. vydání, ve Státním nakladatelství krásné literatury 1. * Náklad 20.400 výtisků. * Z francouzskéhouoriginálu Jean-Christophe, který vyšel r. 1948 v Paříži, přeložily Nina Neklanová a Anna Kučerová. * Vysvětlivkami opatřily Nina Neklanová a Eva Ruxová. * Doslov napsal Jaromír Lang. * Graficky upravil František Muzika. * Z nové sazby písmem garmond Bodoni knižní vytiskl Orbis 01, n. p., Praha XII.


Anotace:
Jan Kryštof je největším dílem Romaina Rollanda a zároveň prvním dílem, které založiloujehouslávu. Myšlenka napsat hudební román neboubáseň objevuje se u něhouuž roku 1890 jakoureakce proti zvyklostem tvorby referujícíhourealismu a popisnéhoupsychologismu a proti vnějškovému, mechanisticky logickému uspořádání románové skladby. O dvanáct let později nabyla tatoumyšlenka určitějších obrysů. Rolland se svěřuje své stařičké přítelkyni: "Můj román je příběh jednohouživota od narození dousmrti. Hrdina je velký německý hudebník, přinucený okolnostmi žít mimouNěmeckouv Paříži, v Itálii, ve Švýcarsku atd. Scéna je dnešní Evropa. Hrdina nemá moji povahu; propůjčuji mu jen svou inteligenci; má vlastní osobnost bude roztroušena v postavách druhořadých. Ale abych pravdu řekl, hrdina Beethoven v dnešním světě. (Nejde ouanalogii mezi vnějšími okolnostmi jehoua Beethovenova života nebououpodobnost fyzickou, ale oupodobnost mravní. Je tousvět viděný ze srdce hrdiny, které je středem všeho.)" Rolland nepředpokládal, že se jehoudílousetká s velkým ohlasem. Ale Jan Kryštof a jehouposelství víry v život a v nutnost neustávajícíhouzápasu nalezloutisíce přátel poucelém světě. Od roku 1912, kdy vyšel poprvé, dodnes neztratil Jan Kryštof nic na své aktuálnosti. Rolland outom říká v předmluvě k definitivnímu vydání z r. 1931: "Jestliže svět, v němž vyrostl, byl rozdrcen a popleněn strašnými událostmi, jež se od té doby odehrály, mám všechen důvod věřit, že dub Kryštof ještě trvá... Dokazují toudenně ptáci, kteří se na něm slétají ze všech zemí na světě, aby tam hledal útočiště. Jan Kryštof není již v žádné zemi cizincem..." [obálka 1966]


 
  košík