Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Mlčoch, Lubomír, 1944:
Úvahy o české ekonomické transformaci


Mlčoch: Úvahy o české ekonomické transformaci, 2000 Vyšehrad, Praha 2000

Rozsah: 269, [1] s.    Formát: 20,1x12,1
Popis: Brožovaná, velmi dobrý stav. (98%)

Cena: 80 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Obálku a grafickou úpravu navrhl Vladimír Nárožník. * Vytiskla tiskárna PB tisk, Příbram.


Anotace:
Úvahy oučeské ekonomické transformaci tvoří soubor úvah, studií, recenzí a projevů děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, prof. ing. Lubomíra Mlčocha, CSc. Čtenář v nich má možnost - v případě některých textů vůbec poprvé - seznámit se v ucelené podobě s názory tohotoupředníhoukritika průběhu české ekonomické transformace a privatizace. Autor vyzdvihuje především dvě základní myšlenky: neoddělitelnost etické dimenze od sféry ekonomie a význam vlastnických vztahů ve faktickém fungování trhu. Právě zanedbávání těchtoudvou skutečností je terčem Mlčochovy kritiky. Ekonomie nemůže být "bezhodnotovou" teorií, etické maximy nejsou něčím, coubychom mohli "na čas" obětovat kýžené ekonomické prosperitě. Naopak, obojí - etika a ekonomie - je navzájem nejtěsněji provázáno. Souběžně s tím autor probírá problém privatizace jakou"klíčové institucionální změny". Zdůrazňuje nepopiratelnou roli státu ve fungování ekonomiky oproti její, u nás protěžované, myšlence krajníhouliberalismu a předvádí ji ve světle problému vlastnických práv a jejich spravedlivéhourozdělení ve společnosti. [obálka Vyšehrad 2000]


Obsah:
Předmluva /9/. A. EKONOMICKÉ STUDIE 1. Československá ekonomika mezi minulostí a budoucností /15/, 2. Ekonomie a (nebo) etika? /32/, 3. Etika a (nebo) racionalita? /41/, 4. Privatizace jakouproblém institucionálníhouevolucionismu /48/, 5. Restrukturalizace vlastnických vztahů očima institucionálníhouekonoma /66/, 6. Kritický pohled na ekonomickou transformaci v České republice /85/, 7. Privatizace a hospodaření státu /90/, 8. Privatizace: jiný pohled /97/, 9. Jak u nás (ne)funguje právní řád /105/, 10. Tržní hospodářství a etika služeb /110/, 11. Náprava špatné privatizace /115/, 12. Oslabený stát a nedokončená transformace /123/, 13. Pokoj a dobrou/144/. B. EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ UČENÍ CÍRKVE 1. Vlastnické proměny ve světle sociálníhouučení církve /149/, 2. Morální rozměr české transformace /156/, 3. Jaký model proučeský kapitalismus? /163/, 4. Jaký model proupostsocialistické země? /174/. C. KE ZNAMENÍM ČASU: PROJEVY V KAROLINU 1. Pojem řádu - hic et nunc, zde a nyní /185/, 2. Akademická svoboda vázaná slibem /187/, 3. O odvěké touze člověka poubohatství /190/, 4. O povrchní prázdné snaze oupomíjející slávu /194/, 5. O důvěře I /197/, 6. O důvěře II /200/, 7. Státy a trhy v proměnách času a ideologií /204/, 8. Státy, trhy a média v globálním světě /208/, 9. Cena Josefa Vavrouška /212/, 10. Smíření v Lidicích /214/, 11. O reputačním kapitálu /217/, 12. O moci tradice /220/, 13. O moci ekonomické /224/, 14. O moci pokory /229/, 15. O moci slova /233/, 16. O přerušené kontinuitě a kultivaci řádu /237/, 17. Vlastenectví, liberalismus a sjednocená Evropa /241: D. RECENZE 1. Potřebuje ekonomie nové paradigma? /247/, 2. Blahobyt versus dobrovolná skromnost /250/, 3. Jak rozumíme své vlastní minulosti? /255/, 4. Osudná domýšlivost a ekonomický fundamentalismus /261/, 5. Návrat ekonomie k morálním zákadům /268/.


 
  košík