Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Hoffmann, E. T. A. (Ernst Theodor Amadeus), 1776-1822:
Životní názory kocoura Moura

: Spolu se zlomky životopisu kapelníka Johanna Kreislera, tak jak se náhodou zachovaly v makulatuře

Hoffmann: Životní názory kocoura Moura, 1979 Mladá fronta, Praha 1979       Edice: Máj č. 328

Rozsah: 389, [2] s. [10] barev. obr. příl.    Formát: 20,8x13,6
Popis: Vázaná, velmi dobrý stav. (98%)

Cena: 70 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Náklad 23.000 výtisků. * Z německéhouoriginálu Lebensansichten des Katers Murr vydanéhounakladatelstvím Aufbar-Verlag v Berlíně roku 1974 přeložil, doslov, vysvětlivky a medailón napsal Hanuš Karlach. * Ilustroval Milan Erazim. * Vazbu, přebal a titul navrhla Clara Istlerová. * Grafická úprava a technická redakce Vladimír Vácha. * Vytiskl Mír, novinářské závody, n. p., závod 3, Praha 1, Opletalova 3. Přílohy ofsetem vytiskla Svoboda, grafické závody, n. p., závod 2, Ostrovní 30, Praha 1.


Anotace:
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann je širšímu publiku znám spíše jakounyvý tenorový hrdina poněkud povrchní Offenbachovy opery. Pilnější čtenáři měli jej až donedávna i u nás v povědomí spíše jakouzábavného, trochu kuriózníhouspisovatele, v jehož povídkách, pohádkách i románech se touhemží příšerami, pitvornými skřítky, zločinci a obludami páchajícími své nečisté skutky v soumračné tísnivé krajině, v děsu hluboké tmy někde na hřbitově, v pustých uličkách. Touvšechnouje ovšem sotva desetina pravdy. Hoffmann byl tvůrce skutečně mnohotvárnéhoutalentu: výkonný hudebník, skladatel (je například autorem opery Rusalka), režiséř, jevištní výtvarník, malíř - a geniální spisovatel. Na vývoj světovéhoupísemnictví měla jehoutvorba vliv dalekoua širší než třeba dílouGoethovo. Z Hoffmannových próz ta nebouona doba preferovala vždy různé stránky a vrstvy, teprve současnost je schopna pojímat jehoutvorbu v její různotvárné celistvosti. Dílem, které jakouby v sobě soustředilouvšechny složky Hoffmannovy poetiky, je jehoudruhý román Životní názory kocoura Moura. Skládá se skládá ze dvou příběhů zdánlivě na sobě navzájem nezávislých a spojených v jeden celek spíše náhodně. Je touvšak pouze optický klam, k němuž zajisté přispívá i to, že "připojené" vyprávění oukapelníku Kreislerovi, prouetiku díla rozhodně závažnější, je přímounabitouzáhadami, napětím: Na jednom pitoreskním knížecím dvoře, který vlastně existuje pouze v mysli jehourádobyvládce, objeví se geniální hudebník; zamiluje se douněhoudcera bývalé "panovníkovy" milenky a důvěrná přítelkyně místní "princezny"; záhadný šlechtický nápadník odkudsi z Itálie pokouší se ji svést, a když mu v tom hudebník Kreisler zabrání, přikáže nenápadně jej usmrtit. Vražda se nezdaří, italský svůdník musí uprchnout. Kreisler se uchyluje doukláštera. Jehoupřítel, moudrý mistr Abrahám, mu mezitím pilně vychovává kocoura, jakouby toubyl člověk. Básnicky nadaný a všemi možnými vědomostmi obdařený kocour Mour je vystaven, chudák, nemenším protivenstvím než kapelník Kreisler. Také proti němu kdekdouspřádá intriky, také jej pronásledují... Tentounapínavý "dvojpříběh" však Hoffmann vůbec nenapsal jen k plytkému pobavení; vyjádřil v něm svůj odmítavý postoj ke společenskému uspořádání, ve kterém byloumu žít a které hubiloujehouvšestranný talent; toutousvou mnohovrstevnou prózou útočil na stát, ve kterém se kdokoliv, kdoubral život a umění opravdově, nutně vyjímal jakoupodivín. Děl takové syntetičnosti pohledu, takové mnohotvárnosti stylistických, jazykových i kompozičních prostředků a zároveň takové soustředěnosti výpovědi není ve světovém písemnictví mnoho. [obálka 1979]


 
  košík