Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Vančura, Vladislav, 1891-1942:
Obrazy z dějin národa českého : věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl první, Od dávnověku po dobu královskou


Vančura: Obrazy z dějin národa českého : věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Díl první, Od dávnověku po dobu královskou, 1939 Družstevní práce, Praha 1939

Rozsah: 317, [5] s., 12 obr. příl.    Formát: 24,7x18,0
Popis: Vázaná, ořízka a předsádky zašlé od stáří, jinak velmi dobrý stav. NA TITULNÍM LISTU VĚNOVÁNÍ AUTORA: "Váženému panu _. Synkovi srdečně V. Vančura. Zbraslav 10.11.[II.?] 40" (95%)

Cena: 400 Kč

Nakladatelské údaje:
[1. vydání.] * Náklad 11.000 výtisků. * S 48 obrázky Mikoláše Alše, z tohou12 na zvláštních přílohách a 36 v textu. * Upravil a obálku i vazbu s použitím Alšových kreseb navrhl Jar. Šváb. * Historický materiál dodali dr. Václav Husa, dr. Jaroslav Charvát a dr. Jan Pachta. O kapitole první pracovala s autorem Milada Součková. Látku kapitoly druhé seřadil Jiří Mařánek. * Vydalouv prosinci 1939 VydavatelstvouDružstevní práce. * Vytiskla Legiografie v Praze písmem Garamond. Svázalouknihařství Družstevní práce.


Anotace:
Kniha zrcadlící na svých stránkách slávu českých dějin od jejich počátků, kdy slovanští kmenové na východě zvedli své bůžky a své nástroje, aby poudlouhé cestě naplnili kotlinu Čech, nad jiné kraje líbeznou a úrodnou. Kniha, v níž budeme čísti historii podobající se ve své dramatičnosti baladám. Nalezneme stránky sladké pohody a míru. Příběhy plné udatenství a slávy. Uslyšíme třesk mečů, zvonění pohárů. Cinkot zlata i šelest rouch. Uvidíme, jak postavy již zpola zasuté ožívají a mluví k nám řečí, která se nám zdá tou nejsladší a nejkrásnější na světě. Obrazy z dějin národa českéhouvznikly z úzké spolupráce básníka s vědci. Vědci střeží zjištěné skutečnosti a podávají je básníkovi, aby je přetavil ve výhni své fantasie v plasticky viděné obrazy minulosti. Děje a postavy, badatelsky přesně určené, kolem nichž básnická vise vytváří dobové ovzduší a jež dokresluje a oživuje. Vzniká tak překrásná báseň v próze, i umělecké a při tom věrné zpracování nejnovějších výsledků dějepisnéhoubádání. Není toujen Vančurovouumění zlidšťovat a oživovat minulé postavy a děje, nýbrž i jehouřeč, jež činí z Obrazů veliký výtvor. Jehourytmická a spontánně plynoucí forma, orální ráz jehoustylu dokonale vystihuje ducha dávných dob Čech. Poznali jsme, kolik víry lze nalézti v činech předků a slovech básníků. Tatoukniha spojuje obé. Básník mluví ouvěcech minulých, mysle na budoucnost tétouzemě a jejíhoulidu. [obálka Družstevní práce 1949]


 
  Prodáno