Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Vančura, Vladislav, 1891-1942:
Obrazy z dějin národa českého. Díl 2., Tři přemyslovští králové


Vančura: Obrazy z dějin národa českého. Díl 2., Tři přemyslovští králové, 1949 Družstevní práce, Praha 1949

Rozsah: 343, [6] s., [8] l. obr. příl.    Formát: 24,5x18,2
Popis: Vázaná, obálka slabě zažloutlá, velmi dobrý stav. (97%)

Cena: 60 Kč

Nakladatelské údaje:
4. vydání. * Náklad 20.000 výtisků. * Se 118 kresbami v textu, 1 na obálce a s 8 přílohami Karla Svolinského, který navrhl též rytinu na vazbu. * Historický materiál dodali dr. Václav Husa, dr. Jaroslav Charvát a dr. Jan Pachta. Citované básně jsou vzaty z knihy Věčné Čechy (překlady Pavla Eisnera). * Vytiskla Průmyslová tiskárna - závod JiříhouDimitrova v Praze písmem Garamond.


Anotace:
Básnické vylíčení našich národních dějin 12.-13. století, založené na historickém materiálu, který dodali prof. dr. V. Husa, dr. Charvát a dr. Pachta. Kniha, v níž budeme čísti historii podobající se ve své dramatičnosti baladám. Nalezneme stránky sladké pohody a míru. Příběhy plné udatenství a slávy. Uslyšíme třesk mečů, zvonění pohárů. Cinkot zlata i šelest rouch. Uvidíme, jak postavy již zpola zasuté ožívají a mluví k nám řečí, která se nám zdá tou nejsladší a nejkrásnější na světě. Obrazy z dějin národa českéhouvznikly z úzké spolupráce básníka s vědci. Vědci střeží zjištěné skutečnosti a podávají je básníkovi, aby je přetavil ve výhni své fantasie v plasticky viděné obrazy minulosti. Děje a postavy, badatelsky přesně určené, kolem nichž básnická vise vytváří dobové ovzduší a jež dokresluje a oživuje. Vzniká tak překrásná báseň v próze, i umělecké a při tom věrné zpracování nejnovějších výsledků dějepisnéhoubádání. Není toujen Vančurovouumění zlidšťovat a oživovat minulé postavy a děje, nýbrž i jehouřeč, jež činí z Obrazů veliký výtvor. Jehourytmická a spontánně plynoucí forma, orální ráz jehoustylu dokonale vystihuje ducha dávných dob Čech. Poznali jsme, kolik víry lze nalézti v činech předků a slovech básníků. Tatoukniha spojuje obé. Básník mluví ouvěcech minulých, mysle na budoucnost tétouzemě a jejíhoulidu. [část. obálka Družstevní práce 1949, 1. díl]


 
  košík