Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Strnad, Emil, 1885:
Padesát let úspěšné družstevní práce

: 1897-1947

Strnad: Padesát let úspěšné družstevní práce, 1947 Dělnická pekárna, Praha 1947

Rozsah: 229, [7] s., [60] s. fot. příl.    Formát: 29,8x21,4
Popis: Vázaná, obálka chybí, vazba zašlá, na stránkách místy skvrny, dobrý stav. (82%)

Cena: 200 Kč

Nakladatelské údaje:
[1. vydání] v Praze v dubnu 1947. * Náklad 2.500 výtisků. * Fotografie Ilek a Paul v Praze, Dítě v Praze-Vinohradech a jiní. * Návrh obálky, perokresby a grafická úprava Atelier grafiků v Praze II, Myslíkova ul. č. 15. * Štočky Polygrafia, umělecké družstvougrafické v Praze II, Hybernská ulice č. 7, a jiní. Tisk Grafia dělnická tiskárna a nakladatelství v Praze II, Myslíkova ul. č. 15. Vazba Dělnické knihařství, družstvouprouvýrobu knihařského, kartonážníhoua ozdobnickéhouzboží v Praze XII, Lublaňská ulice č. 18.


Obsah:
Nardes: Padesát let /5/, Předmluva /7/, Doba před padesáti lety /11/, Pekařské řemeslouv historii /14/, Pekařské cechy /18/, Život pekařských dělníků dříve a nyní /21/, Společenský život, spolková a organisační činnost pekařskéhoudělnictva /24/, Boje a stávky pekařských dělníků /30/, Průkopníci snah pekařských dělníků /38/, Pražští pekařští divadelní ochotníci a pěvci /46/, Noční práce v pekárnách /52/, Idea hospodářskéhoupodnikání podle družstevníhouzákona /55/, Z počátků českéhoudružstevníhouhnutí /57/, Charakteristické typy pekařských, cukrářských a pernikářských družstevních podniků /60/, Vývoj pekařských družstev v obvodu krajskéhousoudu obchodníhouv Praze /62/, Založení družstva a zakladatelé /72/, Z prvních počátků činnosti družstva /75/, Sloučení tří pekařských družstev v Praze /78/, Stanovy družstva /85/, Členové, členské podíly a členské úsporné vklady /88/, Správní rada /95/, Předsedové správní rady /102/, Dozorčí rada /105/, Valné hromady /112/, Národní správa /115/, Ředitelé /118/, František Vávra: Dounových let /122/, Ústřední kancelář /123/, Zaměstnanci /126/, Závodní rada, důvěrníci a závodní odborová skupina /128/, Pece /132/, Provozovny /135/, Prodejny /137/, Dopravní prostředky /139/, Koňské stáje /141/, Dílny a správkárny družstva /143/, Dodavatelé /147/, Nardes: Zpověď chlebíčka /149/, Nemovitosti /150/, Inventář, stroje a zařízení /153/, Hospodářská a finanční účast na družstvech a jiných podnicích /155/, Povinné členství u zájmových korporací /157/, Zákonná revise /159/, Účetní závěrka /164/, Statistický přehled oučinnosti Dělnické pekárny v Praze /166/, Činnost družstva v prvé světové válce v letech 1914--1918 /169/, Činnost družstva ve druhé světové válce v letech 1939-1945 /173/, Pensijní fond zaměstnanců /176/, Zotavovna na Sázavě /180/, Ochrana zdraví zaměstnanců /185/, Hygiena a estetika podniku /187/, Účast na výstavních akcích /189/, Účast na slavnostních průvodech /190/, Úsudky tisku a jiných činitelů ouDPP /192/, "Cukroděl" /195/, Nardes: Pecen chleba /197/, Zaměstnanecká pekařská a cukrářská družstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /198/, Pekařské podniky v obvodu Velké Prahy /200/, Dvouletý plán družstva /201/, Jan Šach: Poctivá práce přináší úspěch /203/, Václav Prachař: Družstevní hospodářská demokracie /206/, Tomáš Svášek: Dounové padesátky /209/, Ing. Alois Nový: O nový stav v pekařské výrobě /212/, Hra s číslicemi /214/, Přísloví, pořekadla, mudrosloví, zbožnění, lidová přirovnání a pod. ouchlebě /216/, Zákonné předpisy, které mají vztah k pekařské výrobě a k pekařským zaměstnancům /219/, Literatura oupekařských záležitostech /226/.


 
  košík