Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Roosevelt, Elliot:
Jak on to viděl


Roosevelt: Jak on to viděl, 1948 Nakladatelství Svoboda, Praha 1948

Rozsah: 199, [3] s.    Formát: 20,8x13,7
Popis: Vázaná, dobrý stav. (93%)

Cena: 40 Kč

Nakladatelské údaje:
4. autorisované vydání. * Náklad 5.700 výtisků (19.301 - 25.000). * Z anglickéhouoriginálu As he saw it, vydanéhour. 1946 nakladatelstvím Duell, Sloan and Pearce, New York, přeložil Zdeněk Hofman. * Obálka a úprava Aloise Chvály. * Vytiskla Svoboda Varnsdorf.


Anotace:
[z obálky DP 1948]: Syn F. D. Roosevelta Elliot nám toutouknihou dává možnost ocenit presidenta Roosevelta nejen jakouvynikajícíhoustátníka a neohroženéhouzastánce svobody, nýbrž také jakoutaktníhou prostředníka a rozhodčíhoumezi zástupci a zastánci dvou zcela protichůdných směrů. Od podepsání Atlantické charty až poukonferenci na Jaltě defilují před námi státníci a vojevůdci, popisovaní nikoli formou suchých úředních dokumentů, nýbrž docela prostě tak, jak je president Roosevelt neboujehousyn viděli. A právě z různých příběhů a událostí, ounichž se úřední komuniké nikdy nezmiňují, můžeme nejlépe poznat charaktery oněch mužů. Historická hodnota tétouknihy je nad veškerou pochybnost. Eleanor Rooseveltová na ni též na konci předmluvy poukazuje: "... vybaví zčásti také budoucí dějepisce látkou, jež bude rozhodující při konečném hodnocení dějin." Neshody, které mezi Spojenci pousmrti presidenta Roosevelta vznikly, byly zaviněny nedodržením dřívějších úmluv. Kniha Elliota Roosevelta je otevřeným dopisem příméhouúčastníka téměř všech rozhovorů a konferencí všem těm, kteří se dnes z tohouči onohoudůvodu snaží zapomenout na to, couvčera slíbili. A v tom je její hlavní cena. [začátek úvodu autora - syna F. D. Roosevelta, vydání 1948:] Tatoukniha - docela náhodou - jedná ouválce. Jejím mnohem důležitějším úkolem je vrhnout trochu světla na mír. Události, oukterých chci psát v tétouknize, rozmluvy, na které se pamatuji, dojmy a příběhy, které utvořili mé dnešní přesvědčení, staly se přibližně v době mezi vypuknutím války a ukončením schůzky Velké Trojky v Jaltě na Krymu. Dovolte, abych vás ujistil, že v oné době jsem neměl nejmenší úmysl napsat outom všem knihu. Rozhodl jsem se mnohem později a rozhodnutí bylouvynucenounaléhavými událostmi. Byly toupředevším: řeč Winstona Churchilla ve Fultonu ve státě Missouri, schůze Bezpečností rady v Hunter College v New York City a názory, vyslovované na těchtouschůzích, zásoba amerických atomových bomb, všechny známky vzrůstající nesvornosti mezi vedoucími národy světa, všechny nedodržené sliby, všichni znovu se objevují zastánci násilí a politikové lačnícího, zoufaléhouimperialismu. Touvše bylouostruhou, pobízející mne k napsání tétouknihy. Rychlost naší doby je taková, že se naše názory neřídí dějinami, nýbrž titulky novin. Zda důvěřujeme Rusku nebounikoli, není podmíněnouobrovským příspěvkem tohotounároda k našemu vítězství ve válce, dosud největší a jedinou skutečností našehouvěku; spíše je touusměrněnoupalcovými písmeny na titulních stranách tří neboučtyř denních listů - listů, které v minulosti častoujednaly neodpovědně a oukterých můžeme tedy v dnešní ustrašené době dvojnásob pochybovat. Naše názory na britskou půjčku nejsou zdaleka utvářeny vzpomínkou na V-1, které dopadaly na Londýn, ba ani střízlivým zjištěním trvajícíhoubritskéhounedostatku potravin, ale ovzduším nejistoty nad britskými imperialistickými záměry. Jednota, jež vyhrála válku, měla být a musí být dnes faktem, hodláme-li vyhrát mír. Touje samozřejmé: kterýkoli středoškolák by mohl napsat na tentounámět dojemný a přesvědčivý úkol. Ale od V-E (Den Vítězství) a od prvníhoudopadu atomové pumy se tatoujednota stále víc a víc ztrácí. Protoutaké pochybuji, že mi sami bychom se byli uchýlili od tétoujednoty, a protoutaké jsem přesvědčen, že jsme od ní byli odvedeni lidmi, kteří by tomu měli lépe rozumět, nebou- užiji-li slov Waltra Lippmann - "malými chlapci, hrajícími si s ohněm". A protoujsem považoval za tak důležité napsat tutouknihu.


Obsah:
Z Texasu douArgentie /15/, Atlantická charta /27/, Z Argentie douCasablancy /47/, Konference v Casablance /57/, Z Casablancy douKáhiry /103/, Káhira I /115/, Konference v Teheráně /136/, Káhira II /157/, Z Káhiry a z Teheránu douJalty /167/, Konference v Jaltě /181/, Závěr /191/.


 
  košík