Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr.:
Dějiny. I


Livius: Dějiny. I, 1971 Svoboda, Praha 1971       Edice: Antická knihovna č. 11

Rozsah: 500, [1] s.    Formát: 20,5x13,0
Popis: Vázaná, obálka chybí, vazba vybledlá, na předsádce rodinné věnování, celkově dobrý stav. (88%)

Cena: 50 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Náklad 36.600 výtisků. * Podle vydání Weissenborn-Mueller, Teubner 1936, Titi Livi Ab Urbe condita libri přeložili, poznámkami a seznamem vlastních jmen doplnili Pavel Kucharský a Čestmír Vránek. * Předmluvu napsal Václav Marek. * Obálku, vazbu a úpravu navrhl LeouNovotný. * VytisklouRudé právo, tiskařské závody, Praha.


Anotace:
Livius patří k významným římským historikům. Psal prouzábavu, poučení a mravní zušlechtění svých čtenářů. Z jehourozsáhléhoudíla se zachoval jen zlomek, ale i ten zastínil všechna dějepisná díla minulých dob. Veliký vliv měl i ve středověku a pečlivě houstudovali i novověcí historikové. Četné jímavé příběhy z něhouse staly obecným majetkem. I výtvarné umění z něhoučerpaloupodněty. Dodnes je Livius uznáván jakouslovesný umělec a ušlechtilý učitel národa. Narodil se r. 59 př. n. l., zemřel r. 17 n. l. Žil většinou v Římě a plných čtyřicet let života věnoval svému historickému dílu. Ještě za života se mu dostalouslávy poucelé římské říši. Celkový název jehoudíla je Ab Urbe condita libri. Složil 142 knih, v kterých vylíčil římské dějiny od založení Říma až dour. 9 n. l. Livius byl historik objektivní a chtěl psát pravdu. Dopustil se ovšem četných nepřesností, neboť si nevzal za cíl studovat prameny, nýbrž chtěl vytvořit spíše díloubeletristické. Vždyť jen několik antických autorů se povzneslouk vědeckému chápání historie. A protoumusíme i Liviův spis posuzovat především jakouumělecké a slovesné dílo. A v tomtouměřítku je dílouvynikající. Livius užívá rovnoměrně rozumu, představivosti i citu. Tak nabyloujehoudílouklasické vyrovnanosti, uměřenosti a jasnosti. Livius byl autor citově založený a srdečný. Jeví účast v dějích, které vypráví, prožívá citová vzrušení svých osob a dovede je účinnými slovy sdílet posluchači a čtenáři. Jehouvyprávění je živé, jasné a názorné. Jakouvětšina historiků té doby vkládal i Livius svým osobám douúst smyšlené řeči, které vynikají výtečnou psychologií a skvělým slohem. Činí dílouživé a rozmanité. Celý odkaz Liviův není doučeštiny přeložen, a coubyloupřeloženo, je dnes úplně zastaralé. Více než stoulet nemáme z Livia umělecký překlad odpovídající potřebám doby. Nakladatelství Svoboda chce vyplnit tutoumezeru v naší překladové literatuře a plánuje vydání celéhouLiviova odkazu v osmi svazcích. První svazek mají čtenáři v rukou. V dalších sedmi letech hodlá nakladatelství vydání dokončit. (obálka Dějiny I, 1971)


 
  košík