Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Dějiny Prahy

: Dějiny Prahy, 1964 NPL, Praha 1964

Rozsah: 824, [6] s.    Formát: 24,5x18,0
Popis: Vázaná, velmi dobrý stav. (99%)

Cena: 100 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Náklad 45.250 výtisků. * [Množství vyobrazení v textu.] * Autorský kolektiv: Ivan Borkovský, Jiří Čarek, Josef Macek, Josef Janáček, Marie Pavlíková, Josef Kočí, Zdeněk Šolle, Václav Hlavsa, František Holec, Miloslav Mikota. Recenzovali: Jan Filip, Rostislav Nový, František Kavka, Josef Polišenský, Arnošt Klíma, František Červinka, Josef Dubský, Jaroslav Bouček, Jarmila Koudelková, Vojtěch Mencl, Vlastislav Lacina. * Předmluvu napsal Antonín Černý. * Odborná redakce Josef Janáček. * Knihu graficky upravil, obálku, vazbu, předsádku, titulní listy a proklady navrhl Vratislav Jan Žižka. * Vytiskla tiskárna Svoboda, graf. záv., nár. podnik, závod I, Praha.


Anotace:
Ucelené dílououekonomickém, politickém, vojenském i duchovním středisku země. Obsáhloucelý vývoj, počínaje pravěkým osídlením a konče socialistickým budováním. Publikuje dosud neuveřejněné objevy, zejména oupočátcích slovanské Prahy, oudobě předhusitské a předbělohorské. Závěrem jsou stručně podány dějiny připojených obcí.


Obsah:
[názvy kapitol] Předmluva (Antonín Černý) /7/. I. OD POČÁTKŮ PRAVĚKÉHO OSÍDLENÍ K PRAZE SLOVANSKÉ (Ivan Borkovský) /13/, II. PRAHA V OBDOBÍ RANÉHO A VRCHOLNÉHO FEUDALISMU DO ROKU 1341 (Jiří Čarek) /53/, III. PRAHA V OBDOBÍ VLÁDY KARLA IV. (Jiří Čarek) /103/, IV. PŘEDHUSITKÁ PRAHA (Josef Macek) /141/, V. PRAHA V HUSITSKÉM REVOLUČNÍM HNUTÍ (Josef Macek) /173/, VI. KALIŠNICKÁ PRAHA (Josef Macek) /207/, VII. LÉTA VNITŘNÍ KRIZE A ZÁPASŮ SE ŠLECHTOU (Josef Janáček) /233/, VIII. PŘEDBĚLOHORSKÁ PRAHA (Josef Janáček) /279/, IX. PRAHA ZA TŘICETILETÉ VÁLKY (Josef Janáček) /327/, X. PRAHA V DOBĚ TEMNA (Marie Pavlíková) /359/, XI. PRAHA V NÁRODNÍM OBROZENÍ (Josef Kočí) /409/, XII. PRAHA V OBDOBÍ 1848-1918 (Zdeněk Šolle) /451/, XIII. PRAHA V LETECH 1918-1945 (Václav Hlavsa) /539/, XIV. ROZVÍJÍ SE NOVÝ ŽIVOT (Václav Hlavsa) /649/, XV. PŘIPOJENÉ OBCE (František Holec, Miloslav Mikota) /739/. BIBLIOGRAFICKÁ POZNÁMKA (Josef Janáček) /783/. LITERATURA /785/. REJSTŘÍK JMEN A MÍST /793/. SEZNAM ZKRATEK /824/.


 
  Prodáno