Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Soukup, František Alois, 1880-1971:
Dějepis pro školy měšťanské. Díl I.


Soukup: Dějepis pro školy měšťanské. Díl I., 1919 B. Kočí, Praha 1919

Rozsah: 134, [4] s., [20] s. obr. příl.    Formát: 22,9x15,5
Popis: Brožovaná, obálka mírně zašlá a ohnuté rohy, jinak dobrý stav. (90%)

Cena: 100 Kč

Nakladatelské údaje:
Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 8. listopadu 1919, čís. 53.547, schválenouza učebnici prouI. třídu českých škol měšťanských. * Knihtiskárna Jos. B. Zápotočný, Rokycany.


Obsah:
Úvod /3/. Doba historická /6/. A. VYPRAVOVÁNÍ Z DĚJIN STARÉHO VĚKU I. Egypťané /9/. II. Vzdělaní národové Asie v starověku: a) Feničané /12/, b) Israelité /14/, c) Mezopotamie /15/, d) Peršané /17/. III. Řekové: 1. Země a lid /18/, 2. Nejstarší pověsti řecké /21/, 3. Počátky národní jednoty řecké. Sparta a Athény /23/, 4. Války perské /25/, 5. Athény za Perikla /27/, 6. Úpadek Athén. Filip Makedonský /29/, 7. Rozkvět řecké vzdělanosti /30/, 8. Alexandr Veliký /32/. IV. Římané: 1. Země a obyvatelstvou/33/, 2. Počátky Říma /34/, 3. Sjednocení Italie /36/, 4. Války punské /38/, 5. Řím pouválkách punských /40/, 6. Triumviráty. Konec republiky /41/, 7. Řím za Octaviana Augusta /43/, 8. Řím za doby císařů /45/, 9. Umění a vědy v Římě za doby císařů /48/, 10. Zánik říše římské /49/. B. Z DĚJIN STŘEDOVĚKU 1. Stěhování národů. Tvoření nových říší: 1. Stěhování národů germánských /52/, 2. Říše byzantská. Justinian Veliký /53/, 3. Slované v pravlasti /54/, 4. Stěhování Slovanů /56/. II. Doba pohanských Čech: 1. Obnovení římskéhoucísařství /58/, 2. Arabové. Mohamed /60/, 3. Normani. Anglie. Ruskou/63/, 4. Říše Velkomoravská /64/, 5. Nejstarší dějiny české /66/. III. Doba sjednocení Čech: 1. Sv. Václav /70/, 2. Boleslavové /71/, 3. Zřízení země české za Boleslavů /73/, 4. Začátky říše polské /75/, 5. Jiní Slované v 10. století /76/, 6. Maďaři /78/, 7. Bulhaři. Srbové /79/, 8. Spory ouctění obrazů. Církevní rozkol /80/, 9. Kláštery a církev v prvním středověku /82/, 10. Umění v době kolem r. 1000 /84/ IV. Doba bojů císařů s papeži: 1. Rozvoj moci papežské /86/, 2. Řehoř VII. a boj ouinvestituru /88/, 3. Čechy v době bojů ouinvestituru /90/, 4. Stav říše české za doby knížecí /94/, 5. Jiné slovanské říše za bojů ouinvestituru /96/, 6. Výpravy křížové /97/, 7. Následky křížových výprav /100/, 8. Rytířství ve středověku /101/, 9. Města ve středověku. Cechy /104/, 10. Věda v době válek křížových. University /107/, 11. Sloh gotický /108/, 12. Slovanské říše na Balkáně v době křižácké /110/ V. Čechy v době Přemyslovských králů: 1. Přemysl I. /111/, 2. Václav I. /112/, 3. Tataři v Evropě /113/, 4. Přemysl II. /114/, 5. Václav II. a Václav III. /117/, 6. Osazování Němců v Čechách. Města /119/, 7. Stav země české za posledních Přemyslovců /122/. Přehled nejdůležitějších letopočtů a dějin středníhouvěku /125/. Z NAUKY OBČANSKÉ 1. Rodina, národ, stát /127/, 2. Jak státy lišíme /129/, 3. Rodina /130/, 4. Obec /131/, 5. Volby douobcí /132/.


 
  košík