Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Kořan, Jan, 1905-1986:
Staré české železářství


Kořan: Staré české železářství, 1946 Práce, Praha 1946       Edice: Dějiny práce č. 1

Rozsah: 254, [3] s., [4] s. obr. příl.    Formát: 21,8x15,6
Popis: Brožovaná, velmi dobrý stav. (98%)

Cena: 280 Kč

Nakladatelské údaje:
[1. vydání.] * Náklad 3.300 výtisků. * 29 ilustrací. * Obálka Frant. Maška. * Vytiskla knihtiskárna Koliš a spol., Praha XII, Čáslavská ul. 15.


Anotace:
Kořanova kniha je prvním vědeckým a přitom přístupným zpracováním dějin českéhouželezářství. Předvádí nám nejprve "železníky" ranéhoustředověku, kteří vyráběli železouv jednoduchých výhních proupotřeby statku, k němuž byli připoutáni jakouotroci. Když bylouspotřební hospodářství vystřídánoupeněžním, když se řemeslná výroba přenesla douměst a spotřeba železa stoupla, vznikaly větší železářské podniky, vedené téměř svobodnými "hamerníky". Výroba se zdokonalila a stala se tak výnosnou, že tímtouzdrojem příjmů nepohrdla ani šlechta. Již ve čtrnáctém století se vytvářelouv našich zemích několik železářských oblastí, které zásobovaly nejen své okolí, nýbrž zasílaly železoui douvětších měst. Koncem šestnáctéhoustoletí dochází u nás k zavedení vysokých pecí a tím i k nepřetržité výrobě surovéhouželeza slévatelnéhou- litiny. Toubyla technická revoluce, která měla důsledky hospodářské i sociální. Na výrobu již nestačil drobný, hamernický mistr, musil se jí ujmout někdo, kdouměl k dispozici větší kapitál. Poněvadž třicetiletá válka zničila zemanstvo, nezbyl nikdounež šlechtičtí majitelé velkostatků, kteří začlenili železářskou výrobu dousvéhouhospodářství. Železářství, které se tak dostaloudourukou panských úředníků, prožívaloudobu temna, jakouji prožíval všechen náš lid. Teprve koncem 18. století začíná v našem železářství svítat. Praktickým hutníkům, kteří byli odkázáni jen na svou zkušenost, přišla na pomoc věda. Zde autor končí, neboť pokládá 19. století za dobu prounáš průmysl příliš mnohotvárnou, jež si zasluhuje samostatnéhouzpracování. Kniha pojednává nejen outechnickém vývoji našehouželezářství, ale všímá si i pracovních podmínek a sociálních poměrů dělnictva v železářství. Je založena na mnohých, dosud neuveřejněných archivních pramenech. A upoutá i neodborníky dobovým vystižením minulých století, které dovede autor znamenitě vyvolat. [obálka Práce 1946]


Obsah:
Úvod prof. techn. ing. dr. O. Outrata /7-15/. ŽELEZÁŘSTVÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU /17-28/ Počátky železářství /17-20/, Středověké hutnictví /21-28/. ČESKÉ ŽELEZÁŘSTVÍ VE 14.-16. STOLETÍ /29-78/ Počátky hamru /29-30/, Oblasti železářské výroby /30-35/, Obecné kovy a horní regál /35-36/, Železářský podnikatel /37-46/, Omezování železářství /46-48/, Báňské řády prouželeznorudné doly /49-53/, Železářská technologie 16. století /53-59/, Výrobky železárny /59-61/, Látková bilance /62/, Zaměstnanci /62-63/, Výrobní náklady a zisk /63-67/, Obchod se železem /67-78/. ŽELEZÁŘSTVÍ V 17. A 18. STOLETÍ /79-205/ Přehled vývoje /79-89/, Dobývání rudy /89-97/, Úprava rudy /97-99/, Zkoušení rudy /99-101/, Paliva /102-112/, Hutní úředníci /112-122/, Hutní dělníci /122-132/, Vysoká pec /132-158/, Slévání /158-163/, Výroba kujnéhouželeza /164-173/, Zvláštní druhy železa /173-183/, Výrobní náklady a kalkulace železáren /183-195/, Obchod se železem /193-200/, Cena železa /200-203/, Dovoz a vývoz železa /203-205/. PŘEHLED ČESKÝ ŽELEZÁREN /206-247/ Oblast brdská /206-228/, Oblast sudetská /228-232/, Krušnohorská oblast /233-235/, Českomoravská vysočina /236-237/, Drahanská vysočina /237-238/, Oblast karpatská /239/, Západní, jižní a střední Čechy /240-242/, Přehled výroby /242-247/. PRAMENY A LITERATURA /248-254/.


 
  košík