Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Graves, Robert, 1895-1985:
Řecké mýty. I-II


Graves: Řecké mýty. I-II, 1982 Odeon, Praha 1982

Rozsah: 396, 427 s.    Formát: 21,2x14,7
Popis: 2 svazky. Vázané, velmi dobrý stav. (99%)

Cena: 180 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Náklad 35.000 výtisků. * Z anglickéhouoriginálu The Greek Myths, vydanéhounakladatelství Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, 1972 a1974 (10. a 11. vydání), přeložil a rejstříkem opatřil Jiří Hanuš. * Doslov napsal Radislav Hošek. * Ilustrační doprovod vybrali Jan Bažant a Edita Svobodová, vysvětlivky k vyobrazením napsal Jan Bažant. * Graficky upravili a obálku a vazbu navrhli Soňa a Jaromír Valouškovi. * Ze sazby monofotouvytiskl ofsetem Tisk, knižní výroba, n. p., Brno, závod 6. Knižní vazbu zhotovil n. p. Tisk, závod 1.


Anotace:
Málokterý moderní spisovatel je povolanější převyprávět řecké báje a pověsti oubozích a hrdinech než Robert Graves. Dva svazky Řeckých mýtů jsou rovnocennou náhradou všech slovníků i příruček řecké mytologie z devatenáctéhoui dvacátéhoustoletí, které jsou dnešnímu čtenáři již většinou nedostupné. V téměř dvou stech kapitol zpracovává autor Řeckých mýtů báje oustvoření světa a člověka, ounarození a životě obyvatelů Olympu, cyklus ouThéseovi, Oidipovi a Héraklovi, ouputování Argonautů, příběhy ouobléhání a dobytí Tróje, oubloudění Odysseově a mnohoujiných. Všechny rozptýlené prvky každéhoumýtu sladil spisovatel vždy v ucelený příběh a sebral a připojil k nim četné varianty, které umožnily rekonstruovat celý mýtus v jehourituálním nebouhistorickém významu. Vynikající pomůckou čtenářovi jsou odkazy na příslušné pasáže v dílech antických autorů i obsáhlý rejstřík. Podrobný komentář ke každému mýtu vysvětluje a vykládá jehouklasickou podobu ve světle novodobých archeologických objevů i antropologických znalostí. [obálka Odeon 1982, 1. díl]


 
  košík