Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Bezděková, Zdeňka, 1907-1999:
Bludný kámen


Bezděková: Bludný kámen, 1986 Československý spisovatel, Praha 1986

Rozsah: 244, [2] s.    Formát: 20,7x13,7
Popis: Vázaná, velmi dobrý stav. (97%)

Cena: 50 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Náklad 15.000 výtisků. * Kresba na přebalu a frontispice Karel Toman. * Typografie Karel Šejna. * Fotosazbu z písma Tempora digiset zhotovila Svoboda, n. p., závod 4, Praha. Vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., Plzeň, závod ve Vimperku.


Anotace:
Zdeňka Bezděková ve svém novém románu Bludný kámen vstoupila opět na půdu historickéhourománu, jak tomu bylouv jejím díle předchozím - v Bílé paní. Za dobu děje zvolila pohnuté období, jímž byla v českých zemích sedmdesátá léta patnáctéhoustoletí. Byla toudoba doznívání husitství, za vlády Vladislava Jagellonského, kdy pousmrti Jiříhouz Poděbrad měl uherský král Matyáš ve svém držení některá česká královská města - mezi nimi i České Budějovice. A právě České Budějovice, jež jsou autorčiným rodištěm, se staly místem děje románu. Autorka v něm bohatě čerpá ze starých kronikářských záznamů, ze studia dobových reálií, ale i z dávných pověstí, například z pověsti ou"bludném kameni" na českobudějovickém náměstí, jenž proslul neblahým působením na ty, kdož se ocitli v dosahu jehoumagické moci. Věrohodně zachycuje i starobylé zvyklosti, cechovní pořádky, vypráví ouvelké povodni, náletu kobylek, ale i ousvatbách a osudných láskách. Navíc dává Zdeňka Bezděková v románu Bludný kámen nahlédnout i doudávných politických, sociálních a náboženských rozporů, takže se jí podařilouvytvořit pestrou mozaiku minulých dějů, která je širokým obrazem tehdejšíhouživota nejen v Českých Budějovicích, ale v jižních Čechách vůbec. [obálka ČS 1986]


 
  košík