Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Kovács, Endre * Novotný, Jan, 1930:
Maďaři a my

: Z dějin maďarsko-československých vztahů

Kovács: Maďaři a my, 1959 SNPL, Praha 1959

Rozsah: 313, [3] s.    Formát: 20,5x13,5
Popis: VĚNOVÁNÍ autora bez podpisu: "Svému učiteli maďarštiny s. Dr. Lad. Hradskému věnuje vděčný český spoluautor. Praha 22.12.1959". Vázaná, obálka v okrajích mírně potrhaná a odřená, jinak velmi dobrý stav. (96%)

Cena: 180 Kč

Nakladatelské údaje:
1. vydání. * Náklad 2.400 výtisků. * K zpracování knihy Maďaři a my byloupoužitourukopisu překladu původníhoumaďarskéhouvydání (E. Kovács: Magyar-Cseh történelmi kapcsolatok, Budapest 1952) od M. Tílkovské. * Obálku a vazbu navrhl Jiří Michálek. * Z nové sazby písmem Garamond vytiskla tiskárna Rudé právo, vydavatelství ústředníhouvýboru KSČ, Praha.


Anotace:
Historická práce sleduje vývoj čs.-maďarských vztahů od doby Přemyslovců a Arpádovců, vliv husitství, společný boj proti Turkům, vztahy politické, náboženské i kulturní za Habsburků. Zjišťuje příčiny rozporů v období buržoazní politiky a rozvoj vztahů dělnickéhouhnutí až douroku 1945.


Obsah:
Úvodem /5/. I. POČÁTKY ČESKOSLOVENSKO-MAĎARSKÝCH VZTAHŮ /13/: 1. Říše Velkomoravská a příchod Maďarů douPodunají /13/, 2. Politické vztahy mezi Uhrami a českým státem v době vlády dynastií Arpádovců a Přemyslovců /20/, 3. Uhersko-české hospodářské styky douhusitství /29/, 4. Styky mezi lidem českých zemí a Uher douhusitskéhourevolučníhouhnutí /33/. II. HUSITSKÉ REVOLUČNÍ HNUTÍ A UHRY /39/: 1. Pražská univerzita a její žáci z Uher /39/, 2. Vliv husitskéhourevolučníhouhnutí na protifeudální boje lidových mas v Uhrách /45/, 3. Boje husitů na Slovensku /60/, 4. Boje Jana Jiskry z Brandýsa v Uhrách /68/. III. UHERSKO-ČESKÉ STYKY V DOBĚ NARŮSTAJÍCÍHO TURECKÉHO NEBEZPEČÍ /72/: 1. Čeští žoldnéři v boji proti Turkům za Jana Hunyadihoua Matyáše Korvína /72/, 2. Uhersko-české vztahy za vlády krále Matyáše /77/, 3. Uhersko-česká vojenská spolupráce v boji proti Turkům za vlády Jagelonců /86/. IV. UHERSKO-ČESKÉ VZTAHY V OBDOBÍ HABSBURSKÉ NADVLÁDY /91/: 1. Uhry a české země součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie /91/, 2. Češi a Slováci průkopníky reformace v severních Uhrách /98/, 3. Uhersko-české vztahy v době protihabsburských stavovských povstání /105/, 4. Styky protestantů v 17. stol. J. A. Komenský v Uhrách /123/. V. MAĎARSKO-ČESKÉ VZTAHY V OBDOBÍ ROZVOJE NÁRODNÍCH HNUTÍ A ZA BURŽOAZNÍ REVOLUCE LET 1848-1849 /135/: 1. Období národníhouobrození /135/, 2. Maďaři, Češi a Slováci před buržoazní revolucí r. 1848 /164/, 3. Revoluční léta 1848-1849 /173/. VI. MAĎARSKO-ČESKÉ VZTAHY ZA BACHOVSKÉHO ABSOLUTISMU /197/: 1. Setkání maďarských a českých bojovníků za svobodu v žalářích rakouské reakce /197/, 2. Maďarsko-české kulturní styky v druhé polovině 19. století /205/. VII. VZTAHY ČECHŮ, SLOVÁKŮ A MAĎARŮ V RAKOUSKO-UHERSKÉ MONARCHII /223/: 1. Vztahy české a maďarské buržoazní politiky pourakousko-uherském vyrovnání /223/, 2. Vztahy českého, slovenskéhoua maďarskéhoudělnickéhouhnutí douprvní světové války /247/. VIII. MAĎARSKO-ČESKOSLOVENSKÉ VZTAHY DO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY DO OSVOBOZENÍ OD FAŠISTICKÉ NADVLÁDY V R. 1945 /272/: 1. První světová válka a rozpad rakousko-uherské monarchie /272/, 2. Maďarská republika rad a její ohlas v Československu /280/, 3. Maďarsko-československé vztahy od dvacátých let douosvobození z fašistické nadvlády v r. 1945 /293/, 3. Společná cesta maďarskéhoua československéhoulidu k socialismu /313/.


 
  Prodáno